We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Gun elkaar het recht op niet-vaccineren

5 7 1
11.09.2021

Het is een nieuw twistpunt in het publieke debat over de coronamaatregelen: de drang dan wel dwang om te vaccineren, zoals nu ook speelt op de werkvloer (Trouw, 9 september). Verschillende rechten staan hiermee op gespannen voet. In hoeverre mag het recht op privacy worden ingeperkt? In welke gevallen is er sprake van recht op gelijke behandeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden? Het recht op zelfbeschikking inzake lichamelijke integriteit is in het geding. Maar deze grondrechten zijn vrijwel nooit absoluut. Voor een goede afweging is het daarom van belang de voordelen van vaccinatiedrang in kaart te brengen.

Dat Covid-19-vaccinaties hebben geholpen bij het terugdringen van de druk op de zorg, lijkt me duidelijk en ik zou mensen over het algemeen aanraden zich te laten vaccineren. Wat minder zeker is, is hoe lang ze helpen, wat de lange-termijnbijwerkingen zijn en in hoeverre ze besmettelijkheid bij infectie tegengaan. Ondanks die onzekerheid wordt er steeds meer opgeroepen tot vormen van vaccinatiedrang. Zo willen veel werkgevers toegang tot de........

© Trouw


Get it on Google Play