We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Leve hele livet» og kommuneøkonomi

2 0 0
17.10.2019

MeningerSt. Mel. 15 – 2017–2018 «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre som kommune-Norge har fått ansvaret for å gjennomføre. I tråd med regjeringens pålegg, skal kommunene i 2019 ha startet arbeidet med å innføre reformen.

Reformen er god. Den legger til grunn at de eldre skal ha et godt og trygt tilbud som er tilnærmet likt uansett hvor den eldre måtte bo. Målsettingen er en god, trygg og meningsfylt tilværelse for alle eldre i kommunen enten de bor hjemme, i omsorgsbolig eller på institusjon og kommunens økonomi skal ikke være avgjørende.

Den første delen av arbeidet skal være startet og består i kartlegging og registrering av situasjon på de........

© Tidens Krav