We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bitcoin talebi 101

3 0 0
24.02.2021

Pandemi dönemiyle birlikte hükümetler kendi şirketlerine ve vatandaşlarına birçok parasal destek, hibe, yardım ve kredi verdiler. Parasal genişleme inanılmaz boyutlara vardı. Sadece Amerikan Merkez Bankası FED’in bilançosu bu yazının yazıldığı saatlerde 7,56 trilyon dolar USD’a ulaşmıştı. Üstelik FED’in son toplantı tutanaklarından anladığımız kadarıyla her ay gerçekleştirdiği 120 milyar USD’lık tahvil alım programı, Amerikan ekonomisinde tatminkâr bir gelişme olana kadar da devam edecek.

Bütün bunlarla birlikte yatırımcılar açısından getiriler tatminkâr değil. Hisse senetleri piyasalarında teknoloji şirketleri dışında hemen hemen tüm sektörler pandeminin şirket kârlarını yok etmesi, geleceğe dönük beklentilerin de bir gün olumlu bir gün olumsuz seyretmesi nedeniyle risk iştahını çok düşük seviyelerde tutuyor. Özetle şirketler çalışamıyor, üretemiyor, yeterli ciro ve kâr elde edemiyorlar. Kâr olmayınca da kârdan dağıtılan pay ya çok düşük kalıyor ya da hiç olmuyor.

Pandeminin birinci döneminde (2020 yılı Mart-Nisan-Mayıs) tüm dünyada insanlar önce kapanmanın verdiği panik ve temel ihtiyaçları karşılama güdüsü ile harcamalarına devam etti. Pandeminin ikinci döneminde ise (2020 yılı Eylül ayından bu yana) evde kalanlar, pandeminin etkilerinin ne zaman tam olarak geçeceğini öngöremedikleri için bu kez gelirlerinden tasarruf etme dönemine geçtiler. Bu dönemde harcamalarda azalma, ihtiyaçları öteleme ve gelecek kaygısı ile tasarrufa yönelmek gibi temel güdüler ön plana çıktı.

Bir tarafta yatırım ve yatırımlardan sağlanacak kâr oranlarının düşük olması, diğer taraftan teknoloji şirketleri ile yaşanan yüksek kârın kısa sürede elde edilebileceğine yönelik gözlem, insanların ellerindeki tasarrufları alternatif yatırım alanlarına yönlendirmelerine imkân tanıdı.

Kripto paralar için böylece iki önemli husus aynı anda birleşmiş oldu:

Yüksek parasal bolluk ve bu döneme özgü artan tasarruflar

Kolay para kazanılabileceğinin keşfi

Bu iki unsur birleşince son........

© Şalom


Get it on Google Play