We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Barn og unge har rett til kvalifiserte lærere

1 0 0
16.05.2019

Alle barn og unge har rett til kvalifiserte lærere, uavhengig av bosted, sosial og økonomisk tilhørighet og kommuneøkonomi.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark er bekymret for at prinsippet om at barn og unge skal ha et likeverdig skole - og barnehagetilbud i Norge sakte forvitrer. Kommunene i vårt område melder om stadig større utfordringer i arbeidet med å rekruttere kvalifiserte lærere.

Rekruttering av lærere for barn med samisk som morsmål er ekstra krevende. For få samiskspråklige lærere truer undervisningstilbudet, men det truer også eksistensen til de samiske........

© Ságat