ANTI-ØDIPUS / Det er ca. 50 år siden den franske boken Anti-Ødipus - kapitalisme og schizofreni ble publisert. Vi trykker derfor her et nytt essay av professor Knut Stene-Johansens om blant annet denne boken han oversatte fra fransk til norsk i 2002. Boken er ifølge ham fargerik, en rød klut i fleisen på selvhøytidelig filosofi og andre analytiske storheter. Anti-Ødipus er en eksemplarisk ‘begjærsmaskin’ – forstått som et system av brudd. Verket utviser en sterk og konstruktiv motstand mot den freudianske psykoanalysen så vel som den tradisjonelle filosofiens sannhetspretensjoner. Deres positive begrep om begjær står i kontrast til begrepet hos Freud og Lacan som negativt sees som en mangel. Samtidig: Alle Deleuzes tekster representerer en form for motstand.

‘Motstand’ er et begrep som på en side knytter an til ulike former for aktivisme, som opprør, mobilisering, kamp mot overgripende former for makt, sivil ulydighet. På en annen side har begrepet en teoretisk dimensjon, som noe kreativt, skapende. I det følgende vil motstandsbegrepet – eller begrepene – leses medstrøms og motstrøms i flere verk av Gilles Deleuze, med og uten Félix Guattari, samt forsøksvis i relasjon til et knippe andre teoretikere, som Michel Foucault, Alain Badiou og Jacques Rancière.

Det er eksempelvis mye motstand som kommer til uttrykk i Deleuze og Guattaris Anti-Ødipus – kapitalisme og schizofreni# fra 1972. I dette verket formelig lyser motstanden mot oss språklig og stilistisk så vel som tematisk og faglig, med den insisterende tverrfagligheten og det mangfoldige begrepsapparatet som verkenes komposisjon springer ut av. Begrepet komposisjon er ikke tilfeldig valgt, det peker mot at Anti-Ødipus er et kunstverk. Ifølge Michel Foucault i hans berømte forord til den engelskspråklige utgaven av boken (og som er med i den norske), kan Anti-Ødipus betraktes som en «introduksjon til ikke-fascistisk . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

The post Deleuze og motstandens filosofi appeared first on NY TID.

QOSHE - Deleuze og motstandens filosofi - Knut Stene Johansen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Deleuze og motstandens filosofi

15 0
31.03.2024
ANTI-ØDIPUS / Det er ca. 50 år siden den franske boken Anti-Ødipus - kapitalisme og schizofreni ble publisert. Vi trykker derfor her et nytt essay av professor Knut Stene-Johansens om blant annet denne boken han oversatte fra fransk til norsk i 2002. Boken er ifølge ham fargerik, en rød klut i fleisen på selvhøytidelig filosofi og andre analytiske storheter. Anti-Ødipus er en eksemplarisk ‘begjærsmaskin’ – forstått som et system av brudd. Verket utviser en sterk og konstruktiv motstand mot den freudianske psykoanalysen så vel som den tradisjonelle filosofiens........

© NY TID


Get it on Google Play