menu_open

NY TID

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Hvorfor spør vi alltid om grunnen til at menn begår voldsgjerninger, istedenfor å spørre hvorfor de ikke lar det være?

FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller...

31.03.2024 2

NY TID

Ranveig Eckhoff

Et mentalt og militært vendepunkt

TYSKLAND: Hvor ‘krigsdugelig’ bør et land være? Med en rekke toppverv innen internasjonal politikk, krisehåndtering og sikkerhet anses...

31.03.2024 1

NY TID

Ranveig Eckhoff

Den egentlige naturen

ØKOLOGI: Ove Jacobsen har laget oversiktsverk om 55 forskjellige grønne tenkere. I boken kan vi lese at vi må bevege oss fra et antroposentrisk til...

31.03.2024 30

NY TID

Henning Næss

Folk har ofte funnet andre løsninger enn vold

KRIG: Er mennesket grunnleggende voldelig? Historien viser ikke nettopp det. Vi har flere eksempler på at store samfunn i forhistorien viser få...

31.03.2024 3

NY TID

Andreas Ropeid Sæbø

Selviscenesettelsen som kunstnerisk strategi

FOTO: Frida Kahlo var midtpunktet i en sofistikert internasjonal krets av kunstnere, skuespillere, diplomater og filmregissører. I Mexico var hun...

31.03.2024 3

NY TID

Randi C. Solheim

Gammelt nytt i ny innpakning

MINNER: Nostalgi har blitt gjort til et kommersielt produkt som gjør at fortiden er konstant og knugende til stede. Hører vi virkelig hjemme i en...

31.03.2024 1

NY TID

Anders Dunker

Hvad der sker, når en revolutionær bevægelse gradvist ændrer sig og mister den revolutionære glød

VENSTREFLØYEN:Dele af venstrefløjen i den vestlige verden synes at stå splittet mellem solidariteten med undertrykte befolkninger og støtten...

31.03.2024 3

NY TID

Hans Henrik Fafner

Denne verdens nihilisme

ESSAY: Simone Weil udforsker rodløsheden og dens indvirkning på moderne samfund og argumenterer for vigtigheden af forankring og rodfæstelse –...

31.03.2024 7

NY TID

Alexander Carnera

Draget mod noget mere enkelt og elementært VANDRING: Sylvain

VANDRING: Sylvain Tesson går os i møde med en harsk kritik af al moderne og en hyldest til vandringens sublime enkelhed. Vi genopdager hvordan...

31.03.2024 5

NY TID

Steffen Moestrup

Kunsten at tale med almindelige mennesker

JOURNALISTIKK: Gay Talese opruller med stor detaljerigdom sin journalistiske metode, som de fleste skribenter kunne lære en del af. Han hader at...

31.03.2024 2

NY TID

Steffen Moestrup

Vår egen mulige undergang

Breaking Together er veldokumentert og grundig bok om det industrielle forbrukersamfunnets kollaps, om hvor vi står og hvor vi kan ta veien, om vi...

31.03.2024 3

NY TID

Nina Ossavy

Er den liberale drømmen forbi?

LIBERALISME: Globalt og i Vesten er liberalismen på vikende front. I Vesten har liberalismen blitt erstattet med en intolerant hyperliberalisme,...

31.03.2024 1

NY TID

Ali Jones Alkazemi

Gjensyn med virkelighetens maskinrom

AGORA: Snaue 50 år etter publikasjonen av Anti-Ødipus av Gilles Deleuze og Félix Guattari har ikke verket mistet sin relevans ifølge det norske...

31.03.2024 3

NY TID

Lukas Lehner

Kritikerne

I artikkelen «Anti-Oedipus – Thirty Years On», skriver Eric Alliez at Deleuze mener det finnes «a becoming revolutionary which is not the same...

31.03.2024 4

NY TID

Knut Stene Johansen

Iguaca-papagøyene synger ikke lenger

KLIMAKRISEN: Denne boken får all annen klimalitteratur til å virke farlig menneskesentrert. Vi har åpenbart ikke vært særlig gode til å...

31.03.2024 5

NY TID

Anders Dunker

Bilderberg i ly av Watergate

MAKT: Millioner av menneskers liv påvirkes av hva som kokes i hop i et slikt røverreir som Bilderberg-ligaen – men ingenting kommer ut om...

31.03.2024 10

NY TID

Ny Tid

En mentalitet fra den kolde krigs tid

EFTERRETNING: I USA beskæftiger 18 forskellige amerikanske agenturer på statsligt niveau sig med efterretningsvirksomhed. I 1996 var der 6...

31.03.2024 10

NY TID

Hans Henrik Fafner

«Vi er den glemte generasjonen i Irak»

FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller...

31.03.2024 4

NY TID

Truls Lie

Kjønnsspørsmålet

PRODUSENT Bagdad i brann vises på NRK og flere andre kanaler internasjonalt. Den har vunnet flere priser på festivaler – senest på...

31.03.2024 4

NY TID

Truls Lie

Om forholdet mellom diktning og filosofi

FILOSOFI: >/b>Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne...

31.03.2024 1

NY TID

Eivind Tjønneland

En totalitær medial dampveivals

UKRAINA/RUSSLAND: Å snakke om et «uprovosert russisk angrep» er ren propaganda. Minskavtalen med Ukraina i 2014 skulle sikre Ukrainas nøytralitet...

31.03.2024 6

NY TID

Ola Tunander

En kærlighedsaffære med livets stof

MAT: Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser –...

31.03.2024 8

NY TID

Niels Johan Juhl-Nielsen

Desinformasjon fra olje- og plastbransjen

Står vi til ansvar for våre gjerninger både individuelt og som bedrifter og industri? Som enkeltpersoner kan vi på de fleste områder bli stilt...

31.03.2024 5

NY TID

Andreas Seifert

Folkerettsstridige angrepskriger

HEGEMONI: Vestens posisjon dreier seg utelukkende om egeninteresser, selv om retorikken alltid forsøker å vise til en allmenn moral. I dag finnes...

31.03.2024 10

NY TID

Marielle Leraand

Vi lever i en kollektiv drømmeverden

ESSAY: Bibelen, ifølge Erwin Neutzsky-Wulff: Testamentene i Bibelen er relatert til en «besynderlig blanding av babylonsk mytologi, myter, og...

31.03.2024 2

NY TID

Terje Dragseth

Deleuze og motstandens filosofi

ANTI-ØDIPUS: Det er ca. 50 år siden den franske boken Anti-Ødipus - kapitalisme og schizofreni ble publisert. Vi trykker derfor her et nytt essay...

31.03.2024 2

NY TID

Knut Stene Johansen

En potpurri. Et deilig lite løvetannfrø

ŽIŽEK: Mad World er i prinsippet ‘Pandemic-3: The Aftermath’. Slavoj Žižek skrev mange kronikker, kommentarer og filmanmeldelser under...

31.03.2024 20

NY TID

Marija Zdrajkovic

Sacher-Masoch og masokisme som motstand

I boken Présentation de Sacher-Masoch legger Deleuze for dagen en psykodynamisk analyse av den tyske historieprofessoren Leopold Sacher-Masochs...

31.03.2024 5

NY TID

Knut Stene Johansen

Å lindre eksistensiell angst

PSYKOLOGI: Er det mulig å verdsette egentid når man strever med å få endene til å møtes? Kan frykten for en energikrise bli mindre av en mer...

31.03.2024 1

NY TID

Sarah Waring

Det lille, fortryllende svevet

SICILIA: Poeten Joachim Sartorius har skrevet en fjærlett bok om magien i den sicilianske byen Siracusa. The post Det lille, fortryllende svevet...

31.03.2024 1

NY TID

Nico Bleutge

Et slags skapende urskrik

USA: Hva vil det si å være amerikaner? Hvem er de, hvordan kom de dit de er i dag, hvor har de etterlatt seg kulturelle spor? Her ser vi stemmene...

31.03.2024 4

NY TID

Ranveig Eckhoff

Uden skam i livet

RETORIKK: Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg har ædle motiver for sine udfald mod etablissementet, men hun er samtidig del af en moderne...

31.03.2024 1

NY TID

Hans Henrik Fafner

Litteraturen om narsissisme har eksplodert

ESSAY: I 2021 kom det 1000 publikasjoner om narsissisme. Narsissismen beskriver en ny samfunnsmessig normalitet. Denne...

31.03.2024 9

NY TID

Eivind Tjønneland

Utopiens glød

FILOSOFI: roblemet med en håbefuld optimisme er, at den ikke tager tidens klimakrise tilstrækkelig alvorlig og ender med at acceptere tingenes...

31.03.2024 2

NY TID

Alexander Carnera

Fransk filosofis storhed og fald

ESSAY: Guldalderen i fransk filosofi (1945–1989) skabte noget stort. En atmosfære, en ny tænkning, en ny måde at være til på. Et...

31.03.2024 1

NY TID

Alexander Carnera

En postkapitalistisk horisont

Radikale futurismer – sammenbruddets økologier, kronopolitik og kommende retfærdighedForfatter: T. J. Demos Forlag: Informations Forlag,...

31.03.2024 8

NY TID

Niels Johan Juhl-Nielsen

For en neve euro

MATSIKKERHET: Fiksjon og virkelighet i EUs landbrukspolitikk: Kjemiindustrien og lobbyselskaper som Copa-Cogeca og CropLife Europe forsinket og...

31.03.2024 1

NY TID

Marianne Solberg

Sophies valg: ‘Vær ikke ond’ eller ‘vær ikke god’

KUNSTIG INTELLIGENS: I denne boken bekymrer Robert Leib seg for at vår tillit til kunstig intelligens vil kunne slå tilbake på oss. ‘Sophie’ er...

31.03.2024 3

NY TID

John Kendall Hawkins

At læse og afkode naturens tegn

BÆREDYKTIGT: En ny bevægelse indenfor jordbrug, der trækker på såkaldte regenerative principper, arbejder for at øge humusindholdet, det...

31.03.2024 2

NY TID

Magnus Andersen

Fremtiden er allerede her

SAMFUND: Hvad sker, når der er et yderligere pres på de faldende profitrater båret frem af billigere produkter til forbrugerne, udløst af...

31.03.2024 5

NY TID

Hans Henrik Fafner

ANTI-ØDIPUS OG ØKOLOGI: Vår skjebnesvangre skjebne

FILOSOFI: Kan en værenstenkning hvor tilblivelse, vekst og forandring er grunnleggende, åpne for nye og mer økologisk fruktbare forståelser av...

31.03.2024 4

NY TID

Kaisa Ytterhaug

Intelligens hinsides det menneskelige

ØKOLOGI: Et virvar av sammenkoblet liv. Utviklingen innen økologi og teknologi varsler en ny kopernikansk revolusjon: Språket, bastionen for...

31.03.2024 1

NY TID

Jay Owens

Hvem tar vare på laksen?

ISLAND:Oppdrettsfisk er en ekspanderende industri som fôres opp av flere norske investorer, og Islands biomangfold ligger i potten. På...

13.03.2024 4

NY TID

Anja Stang

Bevaring av villaksen

«Nå er de på vei til å gjøre de samme feilene på Island som man har gjort i Norge. Vi har allerede sett forferdelige lusepåslag og...

13.03.2024 2

NY TID

Anja Stang

Hva endret Sveriges holdning til NATO?

ESSAY: Ruslands krig og skræmmekampagnen om, at den vil blive udvidet til andre lande, viser seg å være blot et skalkeskjul for en politik, der...

28.02.2024 10

NY TID

Lars Thor Smith

Afropessimisme, afrofuturisme og afropolitanisme

AFRIKA: Disrupsjon åpner for kapitalistenes vedkommende for ny maktutfoldelse og nye inntekter: Mennesker, samfunn og natur blir redusert til...

28.02.2024 10

NY TID

Anders Dunker

Kunsten å bevege

HUMAN DOKUMENTARFILMFESTIVAL: De norske dokumentarene Ibelin og Ukjent landskap, som begge har bemerket seg sterkt internasjonalt, forteller...

28.02.2024 10

NY TID

Aleksander Huser

Når sannheten blir truende

JULIAN ASSANGE: Aftenposten hadde lært av Julian Assange og sugd det de kunne av hans WikiLeaks-dataunivers, og millioner av hemmeligheter, før...

28.02.2024 3

NY TID

John Y. Jones

Gaza: Rett til å forsvare seg?

MEDIA: Hva med Gaza og mediene? WikiLeaks var tidlig en viktig kilde for avsløringer om Israel. Drømmen om å jage alle ikke-jøder ut av det...

28.02.2024 5

NY TID

John Y. Jones

Ukraina: Uprovosert invasjon?

MEDIA: Hva med Ukraina og mediene? Her som med Assange er poenget at vi skal forsikres om at myndighetene forvalter sannheten. The post Ukraina:...

28.02.2024 5

NY TID

John Y. Jones

Døden – mer eller mindre virkelig

REALITETEN: Vi oppfatter virkeligheten svært forskjellig. La meg derfor antyde tre områder der virkeligheten er reell, sterk og direkte for oss...

28.02.2024 50

NY TID

Truls Lie

Hvordan vi sanser andre mennesker og verden

SUBJEKTET: Hartmut Rosa påpeker at vår tids senmoderne mennesker reagerer på informasjonsflommen uten «å utvikle en stabil forståelse av hva som...

28.02.2024 1

NY TID

Eivind Tjønneland

Da muslimer, jøder og kristne levde side om side

ETNISITET: Maimonides anses som en av de viktigste jødiske tenkerne noensinne. I hans tid var relasjonen mellom det muslimske, det arabiske og det...

28.02.2024 7

NY TID

Ali Jones Alkazemi

«Revolusjonens ABC»

RUSSLAND: Mikhail Khodorkovskij diskuterer Russlands fremtid etter Putin og tar til orde for revolusjon, demokrati og rettferdig ressursfordeling....

28.02.2024 2

NY TID

Ali Jones Alkazemi

Antimaterialisme og antiforbrukerisme

POESI: Samfunnskritikken til poeten Angkarn Kalayanapong kan være så etsende at han sies å frastøte thailandske lesere, der han raser mot den...

28.02.2024 2

NY TID

Håkan Sandell

‘Sett fred framfor seier’

MINNEORD: Johan Galtung. Kan det 21. århundre se at krig blir avskaffet – akkurat som slaveriet ble avskaffet i det 19. århundre og kolonialisme i...

28.02.2024 1

NY TID

Susanne Urban

Respektfuld og kærlig humoristisk

DOKUMENTAR: I sort-hvide velkomponerede billeder følger Øystein Mamen fire mænd i Halden fængsel. Alle indsatte har begået særlig grov...

28.02.2024 10

NY TID

Helle Hansen

«Transformasjonsalderen»

MAKT: Er det mulig å forklare hvorfor gjenoppblomstringen av frimarkedsideer har resultert i vedvarende arbeidsledighet, økende ulikhet og...

28.02.2024 3

NY TID

Sjur Papazian

Norge har blitt USAs ‘øyne og ører’

ETTERRETNINGSSAMARBEIDET: På tvers av norsk lov er Norge sterkt involvert i forberedelsene til krig i verdensrommet, og norske satellitter og...

31.12.2023 10

NY TID

Marianne Solberg

Får ikke marken vondt, bror?

DYR: Etisk sett er vi langt på overtid med vår behandling av de ikke-menneskelige dyrene. Mange av disse har følelser som frykt, medlidenhet og...

31.12.2023 1

NY TID

Nina Ossavy

Den Andre – som et lidende vesen?

FILOSOFI: Wolfram Eilenberger skildrer her kampen fire filosofer – Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand og Simone Weil kjempet for å bli...

31.12.2023 2

NY TID

Henning Næss

Den global nettsky-kapitalismen

KAPITALISME: ‘Teknoføydalisme’ er en global ekspansjon med en altetende, grenseløs utvikling av ikke-materielle fenomener. Her kan ikke...

31.12.2023 2

NY TID

Henning Næss

Rehabilitering af Marcos-dynastiet

FILIPPINERNE: Økonomen JC Punongbayan gendriver en lang række af de myter, som gjorde det muligt for Marcos-dynastiet at genindtage...

31.12.2023 4

NY TID

Nina Trige Andersen

2–3 ting jeg nu ved om Jørgen Leth

ALDERDOM: At være i livet. Virkelig være. Det er danske Jørgen Leths bidrag til os andre. Og denne bog cementerer den måde at være i livet på....

31.12.2023 1

NY TID

Steffen Moestrup

I blindsonen vår

KUNSTIG INTELLIGENS: Sci-fi kunne hjelpe oss å se vår egen samtid, men nå er vi sci-fi. Dataskjermene er vår tids ikoner. Inga Strümke fikk...

31.12.2023 8

NY TID

Hanne Ramsdal

Å være i den motstridende posisjonen

ŽIŽEK: Til tross for at han har vært en offentlig intellektuell i minst 30 år, har det ikke tidligere foreligget en like mangefasettert og...

31.12.2023 3

NY TID

Ali Jones Alkazemi

En mors liv og lidenskap: Anna Politkovskaja

RUSSLAND: Anna Politkovskajas datter: «Mitt største ønske er å oppleve Russland som et blomstrende, fritt og utviklet land, ikke ørkesløst,...

31.12.2023 10

NY TID

Ranveig Eckhoff

Økologisk arealbruk?

NATUREN: >/b>Europa varmes opp fortere enn alle andre steder på planeten. For at en økologisk balanse skal kunne oppnås på kloden, må minst 30...

31.12.2023 2

NY TID

Ranveig Eckhoff

Dyrene i vår fabel- og symbolverden

NATUR:Hvordan verden har sett ut fra dyrenes side – hvordan pattedyr, krypdyr, insekter, fugl og fisk har reagert på oss – har vært fraværende...

31.12.2023 3

NY TID

Ranveig Eckhoff

Personlige og impresjonistiske krigsbilder

NORSK SPILLEFILM: 83 år gamle Knut Erik Jensen er tilbake med Lengsel etter nåtid. En film som ikke føyer seg konformt inn i rekken av moderne...

31.12.2023 10

NY TID

Aleksander Huser

Nyere kunstaktivistiske projekter

AKTIVISME: Den voksende del af samtidskunsten intervenerer i igangværende politiske debatter og bruger kunstens relative autonomi som afsæt for...

31.12.2023 5

NY TID

Mikkel Bolt

Natur/menneske-veven

ANTROPOCEN: De samlede effektene av vår miljømessige påvirkning har blitt en kraft på linje med vulkaner, jordskjelv, orkaner, istider, flom og...

31.12.2023 4

NY TID

Svein Hammer

Jenta som kikket i verdens speil

FOTO/BOK: Betydningen av å være menneske i antropocen har aldri vært mer avgjørende for en forståelse av hvordan mennesker vil overleve i...

31.12.2023 3

NY TID

John Kendall Hawkins

Krigspropaganda: å se falskspillet på nært hold

PRESSE: Etter flere hundre tusen døde er det på tide med en tenkepause rundt Ukrainakrigen. Det vi i pressen driver med, er propaganda, og prisen...

31.12.2023 2

NY TID

Ragnar Skre

Kritikk som rollespill?

LITTERATUR: De uformelle sammenhengene hvor man kunne prøve og feile uten å måtte stå til rette for ethvert uforsiktig ord, har krympet. I...

31.12.2023 10

NY TID

Eivind Tjønneland

At bringe tænkningen så tæt på livet som muligt

NIETZSCHE: Engang var det troen på en Gud eller et politisk parti, i dag er det troen på arbejdet, forbruget og økonomien – altså, mig selv....

31.12.2023 2

NY TID

Alexander Carnera

Om å sette pris på livet

FILOSOFI: I denne boken er den kosmiske takknemligheten beslektet med holdningen ydmykhet. For vi lever i kravenes, de forsmåddes, de oversettes,...

31.12.2023 2

NY TID

Andrew P. Kroglund

Samangan-provinsen har 438 000 innbyggere, spredt på 674 samfunn som er uten vann, strøm eller mobildekning

AFGHANISTAN: Vi bringer her Francesca Borris reportasje fra Dara-i-Suf i Afghanistan – et land av familier og allianser av familier. The post...

31.12.2023 5

NY TID

Francesca Borri

Har vi som sivilisasjon nå kanskje møtt oss selv i døren?

IDENTITET: Har vi alle en form for dobbeltgjengere som gir uttrykk for våre mest ekstreme tanker og holdninger? I denne boken tar Naomi Klein et...

31.12.2023 4

NY TID

Eva-Kristin Urestad Pedersen

«Hendene hennes var en vei / av pustende trær» POESI: Kosmos’

POESI: Kosmos’ beibi av Gunnar Wærness, og Samling av Erling Kittelsen er to bøker som har en likhet i hvordan de strekker seg bort fra det...

31.12.2023 1

NY TID

Håkan Sandell

En fremtid uten hærer

FREDSARBEID: Det er noe kav middelaldersk i medienes, politikernes og våpenfetisjistenes narrativ i dag. Derfor er det forfriskende å lese...

20.12.2023 1

NY TID

John Y. Jones

Borgerjournalisterne

GAZA: Sheikh Jarrah beskriver hvordan de israelske myndigheder efterfølgende søgte at lukke munden på journalisterne. Her en aktuell bog – i...

20.12.2023 9

NY TID

Hans Henrik Fafner

Vi trenger et propagandafilter

RUSSOFOBI: Bakgrunnen for ORIENTERING denne gang er propaganda og russofobi The post Vi trenger et propagandafilter appeared first on NY TID.

20.12.2023 1

NY TID

John Y. Jones

Frykten de ikke er redd for

RUSSOFOBI: Russofobien har kostet hundretusener av liv – ikke fordi man er redd russerne, men fordi man trenger fiendebilder. Hadde USA/NATO en...

20.12.2023 2

NY TID

John Y. Jones

Kvinnedrap som eventyrfortelling

VOLD: Om ‘feminicid’ ennå ikke har etablert seg som et begrep i Norge, er det på vei inn i språket vårt. Det betyr ganske enkelt kvinnedrap,...

20.12.2023 3

NY TID

Astrid Nordang

Vandets magt

HISTORIE: Terje Tvedt bryder nogle forskningsmæssige normer ved at se vandhjulet i højere grad end dampmaskinen som den egentlige drivkraft bag...

20.12.2023 5

NY TID

Hans Henrik Fafner

Derfor ble Midtøsten en krutt-tønne

50 ÅR SIDEN: Hvorfor har Midtøsten vært en krutt-tønne i hele 25 år? Hva er bakgrunnen for den uforsonlige holdningen mellom Israel og...

20.12.2023 3

NY TID

Orientering (1953-75)

Å risikere livet i forsøket

FLYKTNINGER: Hver eneste dag setter det mennesker ut fra Tyrkia til Hellas, fra Libanon til Italia, fra Marokko til Spania, fra Libya til Malta og...

20.12.2023 9

NY TID

Kristina Quintano

Oliestaternes militære ambitioner

VÅBEN: Der er en mængde udviklinger i de tre oliestater Saudi-Arabien, UAE og Qatar, som Jean-Loup Samaan forsker på i sin seneste bog. Dette er...

20.12.2023 3

NY TID

Hans Henrik Fafner

a87a25047d48a161a1e075e02bccc1b8