We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyüme ve Enflasyon

6 0 0
05.06.2022

Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde (ocak, şubat, mart ayları) bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında büyüdü.

Detaylara bakıldığı zaman inşaat sektörü hariç tüm sektörlerde önemli büyüme oranları göze çarpıyor.

İnşaat sektöründe maliyet artışının etkisiyle küçük ölçekli müteahhitlerin, yani bir dönem inşaatın yüksek kazanç getirmesi sebebiyle asıl işlerini bırakıp inşaat sektörüne yönelenlerin piyasadan çekilmesiyle beraber üretimin azaldığını söylemek mümkün. Bunun yanında tedarik zincirinin bozulması sebebiyle yurt dışı talebin arttığı bu dönemde hükümetin politikasıyla beraber bir dönem inşaatta olduğu gibi sanayiye yönelimin artması da etkili elbette.

Büyüme verisini biraz daha yakından incelediğimizde hanehalkı tüketim harcamalarının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Hanehalkı tüketimi (fiyatların artmadığı varsayımıyla) bir önceki yılın aynı dönemine göre ,5 oranında artmış görünüyor.

Bunun dışında ihracattaki artışın büyümeye önemli katkı sağladığını da görüyoruz. Aynı zamanda yatırımlarda az da olsa bir artış yaşandığı görülmekte.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde 5,5 iken bu oran 2022 yılında 1,5 oldu. Bu da sabit gelirlilerin büyüme içindeki payının azaldığını gösteriyor. Yani işletmeler kârını artırırken çalışanlar bu büyümeden payını alamıyor.

Büyüme verilerinde de görüldüğü üzere Türkiye’de hanehalkı tüketimi oldukça........

© Milat


Get it on Google Play