We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal güvenlik uygulamalarında yapılan değişikliklere dikkat!

6 6 9
10.09.2021

8/8/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca halen uygulanmasına devam edilen ve tebliğ/genelgelerle yapılmış bazı mevzuat düzenlemeleri de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine aktarılmıştır.

Bu günkü yazımızda Yönetmelik değişikliğiyle çalışma hayatında yapılan bazı değişiklikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Devamlı nitelikteki işyerlerinin tescil işlemleri sırasında istenilen belgeler bundan sonra ihtiyaç halinde istenilecek.

Devamlı nitelikteki işyerlerinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerden evvelce işyeri bildirgesini elektronik ortamda gönderdikten sonra işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini, yetkili kişilerin imza sirkülerini ve tüzel kişi işverenler yönünden Ticaret Sicil Gazetesini 7 iş günü içinde SGK’ya ibraz etmeleri istenilmekte idi.

Yönetmelik değişikliği ile devamlı nitelikteki işyerlerinden istenilen bu belgelerin tescil işlemleri sırasında ibraz edilme şartı kaldırılmıştır. Yönetmelik değişikliği sonrasında işyeri bildirgesinin elektronik ortamda gönderilmesinin ardından işyeri bildirgesinde yer alan bilgiler ilgili memur tarafından kontrol edilerek tescil işlemi yapılacak, yukarıda bahsi geçen belgeler gerekirse işverenlerden istenilecektir.

SSK-Bağkur hizmet çakışmalarında bir ay içinde beyanda bulunma şartı kaldırıldı.

Gerçekte 4/b (Bağkur) kapsamında sigortalı olmaları gerekirken kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirdiği tespit edilen vatandaşların bu süreler zarfındaki 4/a sigortalılıkları iptal edilerek 4/b kapsamında sigortalı tescilleri yapılmaktadır.

4/b kapsamında tescil işlemleri........

© Karar


Get it on Google Play