We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

De slavernij is de verantwoordelijkheid van héél Nederland

8 4 0
24.06.2019

Het lijkt de Leidse historicus Karwan Fatah-Black een goed idee als families die destijds veel verdiend hebben aan de slavernij, overwegen hoe zij die winsten van toen kunnen gebruiken voor de strijd tegen “de voortdurende ongelijkheid onder de nazaten van de vrijgelatenen”, zo schrijft hij in de NRC. Hij besluit zijn artikel aldus: “Het valt te verwachten dat de meest betekenisvolle excuses en reparations niet van overheidswege zullen komen, maar eerder uit het directe contact tussen nazaten van specifieke slaafgemaakten en de eigenaren van toen”.

Zo wordt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van slavernij en daarmee verbonden kolonialisme geïndividualiseerd. Specifieke personen krijgen de rekening en de nazaten over huis. De methode om hen te identificeren is die van de erfzonde.

Ben ik even blij dat mijn voorouders Westfaalse sloebers zijn die pas aan het eind van de achttiende eeuw naar ons land kwamen waarna zij niet aan dit sloeberschap wisten te ontsnappen. Ik ga vrijuit. Ik heb er niets mee te maken. Ze kunnen bij mijn voorzaten geen aandeelhouders vinden in de WIC of de Middelburgsche Commercie Compagnie of een vroeg negentiende eeuwse tante met een paar aandeeltjes in een Surinaamse plantage.

In zijn artikel gaat Fatah-Black van drie premisses uit: 1. Er is veel verdiend aan de slavenhandel. 2. Daar hebben tal van families, bedrijven en instanties van geprofiteerd. 3. Die hebben daarom een bijzondere verplichting aan de nazaten van degenen die destijds in slavernij werden gehouden. Hij geeft als voorbeeld Georgetown University die in 1838 om een faillissement te voorkomen 272 slaven verkocht. De nazaten van die slaven zijn zoveel mogelijk opgespoord. De universiteit stelt aan aspirant-studenten zeer hoge eisen. Die worden voor deze nazaten verzacht. Ook besloten........

© Joop