We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Amerikan Kolejleri ve Osmanlı

7 1 0
02.03.2021

Amerika’nın Ortadoğu’ya ilk nüfuzu protestan Misyoner okulları ile olmuştur. 19. yüzyılın ilk başlarında faaliyete başlayan Amerikan okulları, Amerikan Board Misyoner Teşkilatı (ABCFM) tarafından desteklenerek Osmanlı topraklarında faaliyet göstermişlerdir. Bu yapı, 1815 yılında faaliyetlerini Anadolu’da yoğunlaştırmış ve ardından Suriye, Lübnan, Filistin ve Mısır’da faaliyet göstermiştir. Amerikan Misyonerleri, Ermenileri ve Şark Katoliklerini hedef olarak seçmişler ve Müslüman olmayan azınlıklar arasında faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.

Nitekim 1824’ten 1886 yılına kadar Osmanlı topraklarındaki okul sayıları 400’e yaklaşmıştır. Misyonerlerin 1880 tarihli raporundaki şu ifade, Osmanlı Devleti’nin onlar için ne kadar önemli olduğunu gösterir mahiyettedir: “Misyoner faaliyetleri açısından Türkiye, Asya’nın anahtarıdır.” Misyonerler, II. Abdülhamid döneminde de faaliyetlerini devam ettirmiş ancak bu dönem onlar için çok da kolay geçmemiştir. Çünkü Sultan Abdülhamid, Şark toplumları arasında ayrılıkçı çalışmalar yüreten bu misyoner okullarının faaliyetlerini........

© İstiklal


Get it on Google Play