We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KATİLİN ÖĞRETTİĞİ TARİH -2

11 3 8
23.03.2019

SİLAHIN ÜZERİNDEKİ TARİHLER NE ANLAMA GELİYOR

Emevilerle İspanyollar arasında yapılan savaştır.

Puvatya Savaşında Emevilerin Frank ordusuna yenilmesi ve İsyanya’daki ilerleyişimizin durması

İkinci Viyana yenilgisinden sonra Kutsal ittifak tarafından Belgrat kalesinin kuşatılması

Üçünçü Haçlı Seferi sırasında İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişart’ın Selahaddin Eyyubi’nin ordusunu yenerek Akka kalesini alması ve buradaki 2500 müslümanı teslim olmalarına rağmen ve teslim antlaşmasına göre serbest bırakacak olmalarına rağmen tek tek öldürmeleridir. Bazıları son yıllarda nedense Avrupalıların Selahaddin Eyyubi’yi sevdiğini haykırarak bundan dolayı onu sevmediklerini söylemelerinin ne kadar boş bir söylem olduğunu göstermektedir. Onlara benim sözüm, Avrupalılar Selahaddin Eyyubi’yi hiçbir zaman sevmediler, sadece düşmanın savaşçılığını, mertliğini, şövalyeliğini, alicenaplığını, merhametini ve verdiği sözde durmasını takdir ettiler.

Bizim tarihler için Kıbrıs’ın fetih tarihi iken batılılar için inebahtı Deniz Savaşında Osmanlı Ordularını yenmenin tarihidir.

Bu tarih Osmanlı – Rus Savaşında Rusların Çeşme’de donanmamızı yok ettikleri tarihtir.

Katilin silahından çıkan tarih 1571 Tarihi

İnebahtı Deniz Savaşı

Kıbrıs’ın alınması üzerine Papa V. Pius’un gayretleri sonucu Venedik, Malta ve İspanya arasında bir ittifak yapıldı (25 Mayıs 1571). Mukaddes ittifak adı verilen ve Osmanlıları Avrupa’dan çıkarmayı amaçlayan bu ittifaka ayrıca, Papalık, Toskana, Ceneviz, Parma gibi devletler de katıldı. Donanma komutanı İspanya kralının kardeşinin oğlu Don Juan d’Autriche’di. Osmanlılar, Raguza Cumhuriyeti ve kendi istihbaratı aracılığıyla yapılan hazırlıkları öğrenmişlerdi.

Osmanlı donanması, aldığı istihbarat üzerine Akdeniz’e çıktı. Birçok yeri vurmasına rağmen düşmanla karşılaşmayınca İnebahtı’ya geldi. Burada birçok askerine izin verdi. Bu sırada düşman 300 gemiyle geldi. Osmanlıların gemileriyse 240 kadırga 40 kalyon ve 20 küçük çektiriden oluşmaktaydı. Komutanlar denizcilikten anlamıyorlardı. Ayrıca, tecrübeli denizci Uluç Ali Reis’in sözü de dinlenmedi. O, açık denizlere çıkılmasını istemesine rağmen, diğer komutanlar düşmanı küçümsediğinden açık denizlere çıkmadılar. Yapılan savaşta, asker ve komutanlar denizcilikten anlamadıklarından yenildiler. Sadece Uluç Ali Reis ve onun komuta ettiği 4 kadırga kurtuldu. Osmanlılar 30.000 kişi kaybettiler. Hammer’e göre; Türkler 224 gemi kaybettiler. Bunların 94’ü karaya vurmuş, diğerleri de müttefikler arasında paylaşılmıştı. Hristiyanlar 117 küçük çapta, 156 top ve 3468 esir aldılar. Don Kişot’un yazarı Cervantes de yaralı Hristiyanlar arasındaydı ve sol kolunu........

© İstiklal