We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bağımsız denetim sözleşmesinin sonra erdirilmesi-1

4 0 0
06.12.2020

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29/3 maddesi kapsamında bağımsız denetim sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçildiği hesap dönemi için yapılır.

Bağımsız denetim sözleşmesinin taraflarınca da bağımsız denetim sözleşmesinin sona erdirilmesi mümkündür. Ancak tarafların anlaşarak sözleşmeyi sona erdirip erdiremeyeceklerine ilişkin TTK da herhangi bir madde bulunmamakla birlikte, anılan Kanunda denetim sözleşmesi bakımından sözleşme özgürlüğünün sınırlarının oldukça daraltılmış olması sebebiyle taraflar anlaşarak bağımsız denetim sözleşmesini sona erdiremezler.

Bu doğrultuda yazımızın konusunu bağımsız denetim sözleşmesinin, denetime tabi anonim şirket yahut denetçi tarafından hangi şekillerde sonlandırılabileceğine olacaktır.

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Denetçi tarafında Sonlandırılması

6102 sayılı Kanunun 399’uncu maddesinin 8’inci fıkrası uyarınca “denetçi, denetleme........

© Hürses


Get it on Google Play