We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AİLENİN AYAĞA KALKMASI-1

5 0 0
21.09.2021

AİLENİN AYAĞA KALKMASI-1

Günümüzde en temel sorunlardan biri kadının toplumsal konumu ve haklarının kadim medeniyetimizin göz ardı edilerek ele alınmasıdır. Bir yerde cinsiyet ayrımından dolayı bir ayrıştırma, aşağılama veya şiddet varsa orada insanlık sorunu var demektir.

Hak ve Kardeşlik Platformu olarak, kadın ve erkeğin birbirine göre farklılıklarını tamamlayıcı bir özellik olarak değerlendiriyor, biyolojik cinsiyet (erkek ve kadın) gereği sağlam bir aileyi, temiz bir neslin inşası ve toplumsal yapı oluşturmanın vazgeçilmezi olarak görüyoruz.

Tüm bunları gerçekleştirmek için ilk önce saldırıya uğrayan, zayıflatılan Aile kurumu tez elden güçlendirilmelidir.

Aile bağlarını güçlendirmek için öncelikle evlenemeyen gençlere iş aş sağlanmalıdır. Çalışan memurların maaşındaki aile yardımı, asgari ücretin en az üçte biri olmalıdır. Bu aile yardımını isteyen eşinin maaşı içinde veya kişisel hesabına aktarılarak almalıdır. Bu uygulamanın sosyolojik, psikolojik ve algı yönünü burada tartışmayacağım. Yüzde yüz olumlu olduğu inancındayım.

Ev hanımının en büyük sıkıntısı, yaptığı üretimin gözükmeyişidir. Bu durum, ev hanımlığının ağır bir işçilik olduğunu gösterir. Çünkü evde zaman kavramı yoktur. Bu hizmet 24 saat süren bir faaliyettir.

Ev hanımlığı bir meslektir. Kanunen meslek olarak kabul edilmeli. İş yerinde olduğu gibi ev hanımı sigortalanmalı ve sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır.

Bu hususta yasal olarak düşünülmesi gereken pek çok şey vardır. Ev hanımlığının meslek olarak özendirilmesi gerekir. Her kadın evde iyi çocuk yetiştirmenin, iyi bir sekreter veya iyi bir iş kadını olmaktan daha basit olmadığını bilmelidir. İyi bir ev hanımlığı asla küçümsenmemesi ve yıpratılmaması gereken bir kavramdır. Çünkü insanlığın geleceğini, iyi yetiştirilen çocuklar belirleyecektir.

Ailenin fonksiyonunu küçümsemek veya zayıflatmak insanlığın geleceğine vurulan en büyük darbedir.........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play