We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İşletmede mevcut olmayan ticari mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması

1 0 0
07.08.2021

Yapılandırma kapsamında işletmelerin kayıtlarında yer aldığı halde, işletmelerde fiilen bulunmayan ticari mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması bu konudaki yazı serimizin ikincisi olacaktır.

YAPILANDIRMADA YARARLANACAKLAR

Yapılandırma kapsamında ticari mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması uygulamasında yararlanacak mükellefler;

Bu uygulamadan yararlanacaklar.

BEYAN EDİLECEK RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN FATURA DÜZENLENECEK

Yukarıda ayrıntılı olarak sayılan mükellef ve işletmeler kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan ticari mal, makine, teçhizat ve demirbaşların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyan edebilecekler.

Faturada yer alacak bedel, emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranı, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından mükelleflerin kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilecektir.

Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde de, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play