We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tabip odaları ne yapar?

32 67 41
26.10.2020

Bildiğiniz gibi bu dönem küresel salgın koşullarında yaşanan ihlalleri de gözeterek insan hakları mücadelesinde daha özel bir boyuta, sağlık hakkı mücadelesine odaklanma ihtiyacı nedeniyle meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği içinde sorumluluk aldım. Devletin kamusal alanda yerine getirmesi beklenen yükümlülüğünü göz ardı edip salgınla mücadeleyi bireysel sorumluluğa indirgemesi ve tanımladığı bireysel sorumluluğun toplumdaki karşılığı, halk sağlığının korunmasını görev olarak yasasında tanımlamış meslek örgütümüzün alanda çok daha yüksek sesle doğruları işaret etmesini zorunlu kıldı. Seçilmiş her üç delegelerimizden ikisinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz seçim sonucunda oy kullanan her beş delegeden dördünün oyunu alan heyetlerimiz bu dönemde yaşanan sorunları, sağlık çalışanlarının haklarından halk sağlığının olmazsa olmazlarına bir dizi mücadele hattını sahadaki meslektaşlarımızdan, gönüllü emek veren kollar, kurullar, çalışma gruplarından gelen güç ve dayanışmayla oluşturup, sürecin sonunda toplum için kazanımlarımızla çıkmayı hedefliyor. Zor olacağı belli bir mücadele bu… Türk Tabipleri Birliği ve illerde tabip odaları tarihi boyunca Türkiye’de demokratik ve kitlesel tüm mücadelelerde olduğu gibi bir avuç gönüllünün omuzlarında sürdürür çalışmalarını. Yetemediği de çok olur. Yetip dokunduğu daha çok olsa bile duyuramadığı da …

Temel çabası alanın tüm bileşenlerini katmak, ortak aklı üretmektir ama son 40 yıllık tarihinde emek örgütlerinde........

© Evrensel


Get it on Google Play