We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Herkes Millî Devlet için üzerine düşeni yapmalıdır! Millî Ülkü, Millî Devlet

13 2 5
07.10.2021

Tarihin en eski milletlerinden biridir Türk Milleti

Dünyadaki en büyük Semâvî Dinlerden İslâm Dini içindeki en büyük millettir Türk Milleti.

Alman İktisatçı Prof. Fritz Neumark diyor ki: “Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz.

Peki, Türk Milleti’nin bu devamlılıktaki sırrı nedir?

Napoléon Bonaparte, “İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.

Çanakkale ve diğer 1. Dünya Savaşı cephelerinde karşımızdaki ordulara komuta eden İngiliz General Hamilton, “Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

İlginçtir Fransız Tarihçi Albert Sorel de; “Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...” diyor.

Yukarıda söylenenlerden ve tarihin seyrinden anladıklarımız mı?

- Türkler, târihin her ânında etkindirler.

- Türk insanı, cesur ve namusludur.

- Türkler, canı pahasına vatanını korur. Vatan için hiç tereddüt etmeden canını verir. M. Kemal Paşa, Çanakkale’yi anlatırken ne diyordu: “Karşılıklı düşmanla siperler arasındaki mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şâyân-ı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz, öleni görüyor, üç dakikaya kendi öleceğini biliyor, hiç ama hiç, ufak bir tereddüt göstermiyor, sarsılmak yok! Okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayân-ı hayret ve tebrik-i misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.”

Şair ne diyor pekî;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.(1)

- Türkler, Dinleri ve Vatanları için büyük bir sabır, fedakârlık ve yiğitlikle âdetâ kanlarının son damlasına kadar mücâdele ederler.

Yukarıdan iki en temel değer çıktı.

VATAN ve DİN

Pekî, Türkler için başka ne var?

Milletimizi bir araya getiren değerler manzumesidir. “Gelenek, küllere tapmak değil, ateşi korumaktır.” diyor Gustave Le Bon.

İyi korunmuş bir gelenek, kanundan daha güçlü olabilir.” diyor L. S. Park; Cengiz Yasaları’nı düşünün!.. Hükümdar saraylarından medeniyet coğrafyamızın her yerindeki insanlarımıza kadar nüfûz etmemiş mi?

Sâdece “Yaş kesen baş keser.” sözünü düşünün.

Diğer bir değer de devlettir. Ecdâdımız “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!” diyor.

Özetle;

VATAN…

DİNİMİZ…

MİLLETİMİZİN TÖRE VE TERBİYESİ, MİLLET ve

DEVLET…

Türk Milleti’nin Millî İdeolojisi’nin yani Millî Ülküsü’nün temel taşları VATAN, DİN, MİLLET ve DEVLET’tir.

Merhum S. Ahmet Arvasi diyor ki: “Hayretle gördüm ki, bu ülkede Türk kelimesinden ürkenler var. Yine hayretle gördüm ki, bu ülkede İslam kelimesinden ürkenler var. Ve yine ürpererek gördüm ki, bu ülkede Türk ve İslam kelimelerinin yan yana gelmesinden dehşete kapılan kişi ve çevreler var.

Düşünebiliyor musunuz, toplumu bir arada tutan iki temel taşını birbirine düşman etmişler.

Birileri çıktı, dindarlık kisvesi altında Devlete “Put!” dedi. Vatan duygusunu sulandırmak için “Yeryüzü size mescid kılındı.” Emr-i ilâhisinden dem vurdu. Oysa Vatan üzerinde özgürce kulluk yapabildiğimiz, uğruna alkanımızı son damlasına kadar akıttığımız, semâsında Ezân-ı Muhammedî’nin okunduğu topraktı.

Birileri çıktı Vatanseverlik kisvesi ile “Söz konusu vatansa gerisi teferruat!” dedi. Eyvallah da gerisinde yok saydığı, aşağıladığı değerler vardı. Dinimiz gibi, töre, terbiye, Millî hasletlerimiz gibi.

VATAN ve MİLLET, DİN ile DEVLET kapalı kaplar yasası gibi birbirini besleyen değerlerdir. Birbiri ile çatıştıranlar ard niyetli kişilerdir. Biliniz.

Târih atlaslarına bakınız.

Batırdığımız devletlerimizi görünüz.

Şimdi önemli soru şu…

Neden batırdık?

Batı, gelişip kalkınırken, yurtlarımızı paramparça ederken, içimize ırkçılık, mezhepçilik vs. birçok fitne yayarken kendileri krallıkla........

© Dikgazete.com


Get it on Google Play