We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Uçak Tekerine Sarılan Reel-Politikçiler

1 0 0
06.09.2021

Reel-politik teori, Siyaset biliminin öncülüğünde başlayarak köy kahvesine kadar yayılan bir hakimiyet alanı buldu.

Artık sıradan insanlar bile başta kendi ülkeleri daha sonra uluslararası stratejilerde (olay ve olgularda) reel-politik adına; sözde sahte olmayan, insanları kandırmayan gerçeği nasılsa öyle gösteren “hikmetli” görüşlere başvuruyor.

Reel-politikçilerin profesyonel olanı yani akademisyenler, aydınlar, medya ve STKlar bundan bir şekilde hep kazanç elde ederken, profesyonel olmayanların yani sıradan insanların gerçekçi politikalarla hep zarar edip kaybetmeleri, işin ilginç ve gülünç tarafını oluşturuyor.

Bu durum tesadüf değildir; reel-politikçiler ve savundukları teoriler, devlet(ler) lehine geliştirilmiş pozitivist ve rasyonel içeriklere sahiptir. Yani bu teori daha örgütlü olanı koruma ve kollamayı, çıkarları buna göre düzenlemeyi hedef edinir. Kısacası; tetikçilik yapar. Reel-politiğe sarılanlar (halk vb) neden kaybeder, o zaman?

Çünkü bu denklemde kendisini ilgilendiren şeylerin dışına itilir. Bu şey, şayet maddi ise maddiyata (paraya kazanca) şayet manevi ise değerlere kavuşamaz. Yani “dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olurlar”.

Reel-politikçilerin olay ve olguları gerçeğe en uygun biçimde açıkladıkları, üretilmiş en büyük yalanlardandır. Yani teorinin kendi içindeki en büyük iddiası, sağlıklı olmayan temellere dayanmıştır.

Gerçeklik adına “gerçeklik algısı” üreten bir fabrika gibi kitleleri manipülasyona uğratır ya da meşruluğa (rızaya) ikna eder.

Mesela; savaş bir gerçeklik olduktan sonra; ona maruz kalanlar hem savaşa direnmenin........

© Adayorum


Get it on Google Play