We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Millet İttifakı HDP'ye ne verebilir?

8 0 0
11.09.2021

Millet ittifakı'nın HDP ile açık ittifak yapma şansı yoktur. Onların beklentisi, Erdoğan karşıtlığını merkeze alarak hiçbir temel mesele hakkında hiçbir vaat ortaya koymadan HDP'nin oyunu almak aynı zamanda da onları masada göstermemektir. Bu aldatıcı tutum, Kürt seçmen için düşündürücüdür.

Türkiye siyasi tarihini yakından okuyanlar çok iyi bilir ki Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle kurulan genç Cumhuriyet, Kürtleri ve İslamcıları sistem dışında bıraktı. Türkiye'nin dindarları, muhafazakârları, muhafazakâr milliyetçiler siyaset yoluyla sisteme eklenmeyi başardı ki bugün ülkeyi onlar yönetiyorlar.

'Sistemin parçası yapamadık'

Kürtler için şartlar daha da zordu. Evren Çelik Wiltse ile İHH için hazırladığımız "Tarih boyunca Kürt raporlarının analizi" çalışmasında geçen, İsmet İnönü'nün hazırlayıp Mustafa Kemal Atatürk'e sunduğu raporun bir cümlesi oldukça ilgi çekicidir. "Güneydoğu Anadolu illerini duygusal olarak, devlet işleyişi olarak ve ekonomik olarak sistemin bir parçası yapamadık." Bu önemli cümle ve raporların bütününe bakınca cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Anavatan Partisi ve AK Parti hükümetleri hariç bölgede ilk rapordan son rapora kadar kayda değer bir gelişme olmamıştır.

Türkiye siyasi hayatına baktığımızda Türkiye tarihi boyunca Güneydoğu Anadolu meselesi bütün siyasi partilerin gündeminde olmuştur. 2004 yılında rapor çalışması için Diyarbakır'a gittiğimizde bir aşiret temsilcisi ilginç bir değerlendirme yapmıştı. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne kadar, bir Kürt olarak, ekonomik kalkınmayı yalnızca Özal döneminde; rahat nefes almayı ise şu iki yıllık AK Parti döneminde hissettik".

Bu makalede ele alacağımız konu: İsmet İnönü'nün zikrettiği "Bölge bizim olmadı" cümlesinden bugüne kadar bölgede değişen unsurlar nelerdir? Daha temelde üzerine gideceğimiz mesele ise bugünkü muhalefet partilerinin Kürt seçmene, HDP'ye ya da bölgeye ne vadedebileceğidir.

Çözüm arayışı

Kurulduğu günden beri AK Parti, Türkiye'nin devlet – millet arası kangren olmuş onca sorununu çözdükten sonra Kürt sorununu da çözmeye yöneldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Diyarbakır konuşması; Kürt kimliğinin tanınması, meselenin doğru teşhis edilmesi ve silahsız bir çözüm arayışı bakımından oldukça kıymetliydi.

Arap Baharı'nda Suriye iç savaşının çıkması ve küresel sistemin PKK ve HDP'ye dönük........

© Açık Görüş


Get it on Google Play