We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Мистериите на българските земи Помачените българи Митхад паша казва през 1878 г., че те са синове на тази страна, на същата тази раса, от същия народ

2 0 380
18.01.2019

Държавата ни да пресече направляваното от чужди сили „промиване на мозъци“

През дългите векове на робството стотици хиляди българи се разделят с бащината вяра, своите имена, роднини, с част от себе си. Тази им участ ги прави „други”, макар родната българска реч много често да е запазена, да се помнят старите фамилии, обичаи, песни… Както е известно, такива българи живеят в Родопите, Беломорието, Пиринска и Вардарска Македония, Тетевенско (някога оттам до Оряхово на Дунава), Албания, Косово. По различно време големи групи от тях – не само от България, но и от Гърция и Република Македония, се преселват в Турция. След кюрдите те са едно от най-големите (и непризнати) малцинства в нашата южна съседка. Най-често българите с ислямска вяра, при които е съхранен майчиният език, са наричани помаци, но и ахряни, торбеши, горанци… Етимологията на названието помаци е спорна. Едно от обясненията е, че предците им са имали статут на „помагачи“ на държавата, каквито са категориите християни с военни задължения – войнигани, дервентджии и др. Съществува мнение, че това са хора, получили „мака” (имот) заради поверената им служба. Преди повече от век е записана версията, е че става дума за „помачени“/„помъчени” да сменят вярата си. Както виждаме, тези обяснения не се изключват помежду си.

Българските мюсюлмани са признавани за българи и от висшите представители на Османската империя. Нека припомним казаното през 1878 г. не от някой друг, а от Митхад паша: „Между българите има повече от един милион мюсюлмани. В това число не влизат нито татарите, нито черкезите. Тези мюсюлмани не са дошли от Азия, за да се установят в България, както се вярва повсеместно. Те са наследници на потурчени българи, приели исляма по време на завоеванието и след това. Те са синове на тази страна, на същата тази раса, от същия народ… Между тях има и такива, които говорят само български…” Големият османски държавник е знаел какво говори – през 1876 г. в състояние на афект той сам заявява, че е трябвало султаните да „потурчат“ абсолютно всички българи, „… както потурчиха нашите бащи…“

След завладяването на българските земи от........

© Труд