10 Kasım 1938’de Türkiye’yi saran büyük acı her alanda olduğu gibi basın camiasında da etkilerini sürdürüyordu. Tüm gazeteler, dergiler ve radyolar Ata’dan bahsediyordu. Yeşilgiresun Gazetesi o yıllarda haftalık yayınlanmakta idi. Atatürk’ün vefatının ardından yayınlanan ilk sayısı 12 ikinci Teşrin 1938 tarihlidir. Tüm sayfalarda Atatürk’le ilgili makale ve şiirlere yer verilmiş, ayrıca birinci sayfa özel olarak hazırlanmıştır.

Birinci sayfada verilen haber başlıkları şöyledir:

“Atatürk Dünyaya Gözlerini Kapadı”.

“Bu acı hadise ile Türk Milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti”.

“Ey bütün ağlaşanlar Atatürk’e verdiğiniz sözü unutmayınız”.

“Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir”.

“Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır”.

Gazetenin iç sayfaları incelendiğinde; ikinci sayfada “İsmet İnönü Cumhur Reisi” başlıklı haber büyük puntolarla geçilmiştir. Aynı sayfada “Atatürk’ün Cenaze Merasimi” ve “ Yeni Hükümeti Teşkile Celal Bayar Memur Edildi” konulu haberler ve bunların hemen altında ise Başvekil Celal Bayar tarafından oluşturulan yeni kabinenin listesi yer almaktadır.

İkinci sayfada devamla “İnanılır mı?” başlıklı bir yazısı ayrıca bir de “Yanarım” isimli şiiri ile Şükrü Turgut Bey, “Milli Kahraman Atam” yazısında ise Kemal Peker imzası bulunmaktadır. “Büyük Yasımız” adı verilen yazının ise Suad Bey’e ait olduğu görülmektedir. İlk sayfada büyük puntolarla verilen “Ey bütün ağlaşanlar Atatürk’e verdiğiniz sözü unutmayınız” başlıklı yazı da bu sayfada devam etmektedir.

Üçüncü sayfada “Kamutayın Açılış Nutku”, “ Giresun’a ve Giresunlulara Şükranlarımız” haber metinleri ve Rüyacı mahlası ile “Benim Matemim”, Şebinkarahisarlı A. Karakurt imzalı “Ölümüm” isimli şiir dikkat çekmektedir.

Dördüncü sayfada ise bir kısmı üçüncü sayfada verilen “Kamutayın Açılış Nutku” bulunmaktadır. Bu nutuk yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü adına Kamutayın açılışında Başvekil Celal Bayar tarafından okunmuştur.

Bir hafta sonra yayınlanan 561 sayılı ve 19 İkinci Teşrin 1938 tarihli Yeşilgiresun Gazetesi de neredeyse tamamen Atatürk’e ayrılmış ve birinci sayfada Falih Rıfkı Atay’ın Ulus Gazetesi’nden alınan bir yazısı ve yine “Atatürk İçin Dünya Diyorki” başlığı altında uzun bir metin verilmiştir. Aynı sayfada yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü fotoğrafı ve nutku da nakledilmektedir.

İkinci sayfada İstanbul basınından aktarılan Atatürk’ün cenaze merasimi ve “Atamızın Ölümü Üzerine: Ölüm Bizi Kalbimizden Vurdu Atamızı kaybettik” başlığı ile İ. Aktan imzalı bir yazı dikkat çekmektedir. Üçüncü sayfa Faruk Nafız Çamlıbel’in “Sen Öldün” şiiri, Celal Okutucu’nun “Sevgili Atatürk’ün Kalbimize Ateş Saldığı Gün” başlıklı yazısı ve Ulus Gazete’sinden alınan “Saat Kaç? Atatürk’ün Son Sözü Bu Oldu” başlıklı yazılar bulunmaktadır. Yine “Şehrimizde Yapılacak Cenaze Merasimi Programı” da dokuz madde halinde bu sayfada sıralanmıştır.

Şiirleri uzun yıllar Yeşilgiresun gazetesinde yayınlanan Rahmi Korkut Öğütçü’nün hem şair hem de öğretmen olması nedeniyle öğrencilerin bayram törenlerinde okunması için de şiirler yazdığını ayrıca defterlerindeki yayınlanan şiirlerin altlarına hangi tarih ve sayılı gazetelerde yayınlandığı konusunda dipnotlar eklediğini bilinmektedir. Fakat defterler incelendiğinde; üç numaralı defterde yer alan ve Atatürk’ün vefatının ardından “Ağıt” “Atam” başlığı ile yazdığı bu şiirin altında böyle bir dipnota rastlanmamıştır. Bu da şiirin hiç yayınlanmamış olabileceği düşüncesini doğurmaktadır. Şiir:

Ağıt

ATAM

Ruhundaki kudretin haddi yok, payanı yok,

Sensiz beşeriyetin dehası, irfanı yok,

Sensiz kalan milletin, matemsiz bir anı yok,

Sen ki ölmüş Türklüğe canlar katansın Atam.

Bir gün gökler yarıldı, yıldızlar yere düştü,

Güneş bizden ayrıldı, başka ellere düştü.

Ak hilalin başına, kıyametler üşüştü,

Böyle kara günlerde, sen bir ak tansın Atam.

Ayı aldın göğsüne, güneşi de başına,

Zulmetlere marş dedin, sen ki bir tek başına,

Yurdun toz kondurmadın, toprağına taşına,

Çünkü başlı başına sen bir vatansın Atam.

Yurdu bir cennet ettin, sen ne büyük önderdin,

Yıllarca milletine tunçtan kanatlar gerdin,

Harpte olduğu gibi, sulhta da muzafferdin,

Sen çok güçlü bir adam, sen bir cihansın Atam.

Senin başkanlığına ulus henüz doymadan,

Sana olan sevgiye henüz bir ad koymayan,

Bıraktın bizi uçtun, hiç birimiz doymadan,

Bütün dünyayı saran, sen bir liderdin Atam.

Biliyorum bu toprak seni bizden kıskandı,

Seni almakla acep muradına mı kandı,

Sana saygı besleyen bütün dünya çalkandı,

Yalnız sen Türk’e değil, cihana candın Atam.

Şimdi müsterih uyu ey Atam yatağında,

Sevenlerin el bağlar, her iki cenahında,

Biz de anıtlar diktik yurdun dört bucağına,

Sen ki Türk tarihine büyük andaçsın Atam.

Şimdi sana ey Ata ağlamak az, yanmak az,

Hangi sevgili etti, sana niyaz bize naz,

Gözyaşımız diner mi? hıçkırsak avaz avaz,

Şimdi artık sen bize gökten bakansın Atam.

Şeklinde devam etmektedir. Seksen dört yıl önce Atatürk’ün vefatının Giresun’daki yankılarını, Yeşilgiresun Gazetesi üzerinden aktarmaya çalıştık. Ve üstad Rahmi Korkut Öğütçü’nün hiç yayınlanmadığını düşündüğümüz duygu yüklü şiiri ile Giresunluların Atatürk’e olan sevgisini günümüze taşımak istedik. Bugün de seksen dört yıl önceki hüzün ve bitmeyen sevgiyle diyoruz ki; ATAM seni rahmet ve minnetle anıyoruz. Şüheda kanıyla sulanmış bu topraklarda sen rahat uyu. Cumhuriyeti sen kurdun, bizler yaşatacağız.

Kaynak Gazete:

Yeşilgiresun Gazetesi, 12 İkinci teşrin 1938, sayı: 560, Giresun

Yeşilgiresun Gazetesi, 19 İkinci teşrin 1938, sayı: 561, Giresun

Rahmi Korkut Öğütçü, Şiir Külliyatı, Defter No:III (1936-1948)

QOSHE - 10 KASIM’IN YEŞİLGİRESUN GAZETESİ’NDEKİ YANSIMALARI.. - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

10 KASIM’IN YEŞİLGİRESUN GAZETESİ’NDEKİ YANSIMALARI..

11 1 1
10.11.2022

10 Kasım 1938’de Türkiye’yi saran büyük acı her alanda olduğu gibi basın camiasında da etkilerini sürdürüyordu. Tüm gazeteler, dergiler ve radyolar Ata’dan bahsediyordu. Yeşilgiresun Gazetesi o yıllarda haftalık yayınlanmakta idi. Atatürk’ün vefatının ardından yayınlanan ilk sayısı 12 ikinci Teşrin 1938 tarihlidir. Tüm sayfalarda Atatürk’le ilgili makale ve şiirlere yer verilmiş, ayrıca birinci sayfa özel olarak hazırlanmıştır.

Birinci sayfada verilen haber başlıkları şöyledir:

“Atatürk Dünyaya Gözlerini Kapadı”.

“Bu acı hadise ile Türk Milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti”.

“Ey bütün ağlaşanlar Atatürk’e verdiğiniz sözü unutmayınız”.

“Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyeti’ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir”.

“Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır”.

Gazetenin iç sayfaları incelendiğinde; ikinci sayfada “İsmet İnönü Cumhur Reisi” başlıklı haber büyük puntolarla geçilmiştir. Aynı sayfada “Atatürk’ün Cenaze Merasimi” ve “ Yeni Hükümeti Teşkile Celal Bayar Memur Edildi” konulu haberler ve bunların hemen altında ise Başvekil Celal Bayar tarafından oluşturulan yeni kabinenin listesi yer almaktadır.

İkinci sayfada devamla “İnanılır mı?” başlıklı bir yazısı ayrıca bir de “Yanarım” isimli şiiri ile Şükrü Turgut Bey, “Milli Kahraman Atam” yazısında ise Kemal Peker imzası bulunmaktadır. “Büyük Yasımız” adı verilen yazının ise Suad Bey’e ait olduğu görülmektedir. İlk sayfada büyük puntolarla verilen “Ey bütün ağlaşanlar Atatürk’e verdiğiniz sözü unutmayınız” başlıklı yazı da bu sayfada devam etmektedir.

Üçüncü sayfada “Kamutayın Açılış Nutku”, “ Giresun’a ve Giresunlulara Şükranlarımız” haber metinleri ve Rüyacı mahlası ile “Benim Matemim”, Şebinkarahisarlı A. Karakurt imzalı “Ölümüm” isimli şiir dikkat çekmektedir.

Dördüncü sayfada ise bir kısmı üçüncü sayfada verilen “Kamutayın Açılış Nutku”........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play