We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi Belgesi

14 0 0
23.06.2021

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2021-2023 Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) stratejilerini içeren bir rapor hazırladı. Bu raporun temel argümanları ve hedefleri Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna sunuldu.

Bu yazıda Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını, Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeyi ve raporun tam metnini dikkate alarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.

**

Bu Strateji Belgesi şunun için önemli; Türkiye'nin birçok ekonomik sorununun arka planında yatan döviz yetersizliği sorununa çözüm getirebilecek (büyüme, istihdam, cari açık bağlantılı-cari açığın 2003-2020 döneminde yüzde 39’u doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilmiş) sorunlar) en temel faktörün doğrudan yabancı yatırımlar olduğunun yansıması noktasında raporu çok önemsiyorum.

Rapor oldukça teknik-akademik bir formatta hazırlanmış.

OECD, Dünya Bankası ya da IMF’nin açıkladığı raporlar benzeri, hatta daha ağır bir dille yazıldığını görmekteyiz.

Doğrusu yatırımcıların belgede yazılanları anlaması için bir tercümana ihtiyaçları var. Tercüman derken; Türkçe’den Türkçe’ye ya da İngilizceden İngilizceye söylenmek isteneni açıklama anlamında tercümanı kastediyorum.

Bu belge konu ile ilgili özellikle kamu bürokrasisinde yer alan kişilere hitap etme (mesaj verme) noktasında önem taşımaktadır.

Çünkü gerek iç ve gerekse yabancı yatırımların önündeki en büyük engel kamu bürokrasisidir.

Zaten yabancı yatırımları teşvik için yapılanların odaklandığı konu ağırlığı bürokratik engellerin ortadan........

© Yeni Şafak


Get it on Google Play