İslâmî terminolojide üç temel kavram vardır. İtikad, ibadet ve muamelât.
İtikad; İslam’ın inanç esaslarını kapsar. Özünü/esasını, hiç bir şeyin rastlantısal/tesadüfen var olmadığını, mutlaka bir yaratanın olduğunu, bunun da Tek Allah olduğunu, gönderdiği peygamberleri/elçileri aracılığıyla insanlara tebliğ(vahiy)edildiği inancı oluşturur. Bir başka ifadeyle itikadın en kapsamlı karşılığı imandır.
İbadet; İnsanların Allah'ın emri gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu mükellefiyetlerinin tamamı ibadet kavramı kapsamındadır.
Muamelât; İslam’ın sosyal hayata dair hüküm ve uygulamalarını kapsar.
Oruç; İslam’ın bedenî ibadetlerindendir. Ancak çok boyutlu bir ibarettir. Kültürel etkileşimi bakımından sosyal dayanışma katkısı çok büyüktür. İslam’ın mali ibadetlerinden zekât ve fitrelerin yaygın uygulandığı süreç genel olarak Ramazan ayıdır.
Oruçla sağlıklı yaşam arasında nasıl bir ilişki var?
Sağlık; Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik içinde bulunma halidir. Oruç, sağlık kavramının üç boyutunu da kapsayan bir ibadettir.
Hastalık; Organizmayı/vücudu oluşturan sistemlerin işleyişlerinde ve koordinasyonunda meydana gelen patalojik sapmalardır.
Hastalıkları üç ana guruba ayırabiliriz.
1-Organik hastalıklar; Sebep-sonuç ilişkisi gözle veya görüntüleme tekniğiyle tespit edilebilen hastalıklardır. Kırık, çıkık, tümör, taş vs.
2-Fizyolojik hastalıklar; Görüntüleme bulguları yok, ancak laboratuvar tetkikleri bozulmuş hastalıklardır. Diyabet, endokrin/hormon bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları vs.
3-Fonksiyonel hastalıklar; Görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerde bozukluk olmayan hastalıklardır. Hastalıkların %50 den fazlasını bu gurup oluşturmaktadır.
Migren, depresyon, anksiete, panik atak, duygu-durum bozuklukları, spatik barsak hastalıkları, adale ve eklem ağrıları vs. Oruç ibadetinin temel mantalitesi, Allah’ın emrini yerine getirmiş olmanın verdiği manevî hazzını yaşamak ve karşılığını O'ndan beklemektir. Bu motivasyon beyinin limbik sistemini aktive eder. Bir bakıma merkezi sinir sistemindeki nöronları/sinir hücrelerini ateşler, elektronik devrelerin oksitlenme sini önler. Bir başka ifadeyle fonksiyonel hastalıkları önler. İnsanın, oruçluyken yaşadığı açlık duygusu beyindeki empati merkezini uyarır. Açlığı yaşayarak algılar, aç kimsenin halinden anlama dürtüsü kazanır. Sosyal yardımlaşmanın zirve yaptığı süreç Ramazan ayıdır. Mali ibadet, zekat ve filtrelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması insanlarda minnet, dayanışma duygularını pekiştirir. Körelme eğilimine giren infak iştiyakını artırır. Sağlık kavramının, sosyal iyilik içinde bulunma halini güçlendirir. Kişide ciddi anlamda ruhi tatmin duygusu oluşturur. Orucun bedenen iyilik haline/biyolojik sağlığa da katkısı çok büyüktür. Sindirim sistemi ve diğer sistemler dinlenmeye/istirahata alınmış olur. Organizmada biriken birçok toksik/zararlı, atılması gereken maddeler vücuttan temizlenmiş olur. Karaciğerin, böbreklerin, ak ciğerlerin yükü azalır. Savunma sistemi/immün sistem, yenilenir. Organizma özellikle kanser hücrelerinden, yaşlanmış işlevini kaybetmiş hücrelerden, saldırgan tabiatlı terörist hücrelerden temizlenir.

QOSHE - ORUÇ VE SAĞLIK-1 - Kudsi Öncü
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ORUÇ VE SAĞLIK-1

9 0
12.03.2024

İslâmî terminolojide üç temel kavram vardır. İtikad, ibadet ve muamelât.
İtikad; İslam’ın inanç esaslarını kapsar. Özünü/esasını, hiç bir şeyin rastlantısal/tesadüfen var olmadığını, mutlaka bir yaratanın olduğunu, bunun da Tek Allah olduğunu, gönderdiği peygamberleri/elçileri aracılığıyla insanlara tebliğ(vahiy)edildiği inancı oluşturur. Bir başka ifadeyle itikadın en kapsamlı karşılığı imandır.
İbadet; İnsanların Allah'ın emri gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu mükellefiyetlerinin tamamı ibadet kavramı kapsamındadır.
Muamelât; İslam’ın sosyal hayata dair hüküm ve uygulamalarını kapsar.
Oruç; İslam’ın bedenî ibadetlerindendir. Ancak çok boyutlu bir ibarettir. Kültürel etkileşimi bakımından sosyal dayanışma katkısı çok büyüktür. İslam’ın mali ibadetlerinden zekât ve fitrelerin yaygın uygulandığı süreç genel olarak Ramazan ayıdır.
Oruçla sağlıklı yaşam arasında nasıl bir ilişki var?
Sağlık; Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik içinde bulunma halidir. Oruç, sağlık kavramının üç........

© Yeni Meram


Get it on Google Play