We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kıbrıs’ın gerçek sahibi kim?

1 1 0
19.07.2019

Kıbrıs Akdeniz’in doğusunda 3.üncü büyük adası olarak konumlanıyor. 1960’lara kadar hep başka büyük imparatorluklarının egemen olduğu bu topraklar hiç kıbrıslıların olamadı.

Nihayet 1959’da Zürih ve Londra anlaşmalarıyla İngiliz sömürgeciliğine son verildi ve Kıbrıslı Türklerle Rumların eşit ortak olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Ama bunun ömrü de çok uzun olmadı. Ağutos 1960’da kurulan cumhuriyet Aralık 1963’de başlayan toplumlararası çatışmalarla beraber sona erdi. Daha doğrusu Kıbrıslı Türklerin temsil edilmediği, yalnızca Rumlardan oluşan bir devlet olarak yoluna tek kanatlı devam etti.

Mart 1964’de alınan BM Güvenlik Konseyi kararı ile artık yalnızca Rumlardan oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti o günden bu yana yalnızca Rumların seçtiği ve Rumlardan oluşan cumhurbaşkanı, bakanlar ve milletvekilleri ile bütün devlet organlarında Rum bürokratların üst düzey görevler aldığı bir yapıdadır.

55 yıldır devam eden bu yapı Rumlar tarafından artık kanıksandı. Sadece kanıksanmakla kalmadı içselleştirildi.

Rumlar kendilerini hep Kıbrıs’ın gerçek sahibi olarak gördüler. Dahası Rumlar kendilerini hep Helen ulusunun bir parçası olarak gördüler.Bu nedenle İngiliz sömürge idaresinde başlattıkları bağımsızlık mücadelesinde hedef bağımsızlık değil Yunanistan’a bağlanma yani Enosis’ti.

1964-1974 arasında bütün Kıbrıs’ı tek başlarına yönettiler. Bu dönemde Kıbrıslı Türklerin eşit ortak olduklarını unutarak onları isyancı azınlık olarak nitelediler.

Yine de Enosis’ten vazgeçmediler. Nihayet 15 Temmuz 1974’de darbe ile dönemin cumhurbaşkanı Makarios’u devirerek iç savaşı başlattılar. Arkasından da bu........

© Yeni Düzen