Yazarlık Başvurusu

  • qolumnist
  • Fikir Kazanı
örnek yazı
MS Word (doc, docx) ya da PDF

- Bilgileriniz veri tabanımıza kaydedilmez.
- Yazınızın Türkçe kalitesinden emin olunuz.
- Yazınızın kurallarımıza uygunluğundan emin olunuz.
- Her iki platforma birden yapılan başvurular geçirsizdir.
- qolumnist değerlendirmeleri çok katıdır.
- Değerlendirme sonucu e-postanıza gönderilir.