menu_open
Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

İnsaniyet

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

GENÇLİK VE MEVLİD KANDİLİ

Dinler Tarihine göre dinlerin örnek model olarak sunduğu iman veya inanç kalıpları veya dinamik figürleri, öncelikle tecrübe ve ritüel...

26.09.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

LAFIZ VE MANA İLİŞKİSİ

Dinler Tarihinde kutsal kitapların mana ve lafız arasında beşer ile yolculukları ilgi çekicidir. Her dini gelenek, kutsal kabul ettiği, muteber...

27.08.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

DİNLERİN GELECEĞİ

İnsanlığın lehine çalışmalar yapmaya gayret eden Dinler Tarihi bu düzlemde sağlıklı bir fütürist bakış açısı sunma niyetindedir. Bu...

18.08.2023 9

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Tevhide Meydan Okuyan Poli-Monoteizmler

Dinler Tarihi boyunca başta İslam olmak üzere ilahi kökenli geleneklerin savunduğu anlamda aşkın ve yaratıcı bir varlığın mevcudiyetini...

04.08.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

KERBELÂ…

Hz. Hüseyin (ra) tarihteki tüm peygamberlerin, alimlerin, gazilerin batıl karşısındaki kıyamı ve devrimci ruhudur.. Hz. İbrahim(as)’dir.....

28.07.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Postmodern Çağda Müslüman Anatomisi 

Müslümanın eleştirel aklı, her türlü sosyalist zihniyetinden ötesinde  her mazlumun ve her ezilenin yanındadır. Bir ideolojiden de öte...

14.07.2023 20

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Gerçek ve Sahte Aydın: Bilişsel Bir Mukayese

İnsan, insanın geleceğidir.. Bir toplum da diğer toplumun geleceğinin yapıtaşlarından parçalar taşır. Aydın, sanıldığı gibi toplumun...

07.07.2023 20

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Dinler Tarihi ve Kurban

Bayram yaklaşıyor. Biz Müslümanlara düşen ilk iş, Mübarek Kurbanımızı ile ücretini özdeş kılmayalım; mesela “senin hisse kaç bin...

23.06.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Boş Zamanı Olmayan Müslüman

Her gayr-i müslim kendi zamanını sahte ve bir o kadar batıl dünya formuyla yaşar. Hayat, tüm ihtişamıyla Müslümana sunulmuş bir nimettir....

16.06.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Peygamberlerin Davetçi Modellikleri

Günümüzde Müslüman bireyler için “birer davranış örneği”, “hayat inşa eden model” veya “yaşanmış İslam tecrübeleri” olarak...

09.06.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

DİNLER TARİHİNDE MİSTİK BOYUT

Dinin en gizemli, en içkin ve en kozmik boyutudur. Dinin en önemli ilham edici ve enerji yayıcı tarafı olup aynı zamanda aşkın ve içkin...

02.06.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Dinler Tarihinde Dinin Amel Boyutu

Dinin tarihsel ve gelişmeci yönüdür. Bu boyut bize öğretir ki dinî bir gerçek, aslî yönünü sadece tarih içindeyken ortaya çıkarabilir....

26.05.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Dinin İman Boyutu

Din, tıpkı insan gibi hem sade hem karmaşık bir kavramdır; Dinler Tarihçiler için “din kavramının” genel olarak iki temel özelliği...

19.05.2023 20

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Kültür Dinleri – Vahiy Dini

Dinler Tarihine göre bir dini “saflaştırmak”, “ıslah etmek” veya “geliştirmek” bilim adamının değil, o dinin kurucusunun,...

12.05.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Dinler Tarihinde Peygamberlere Teolojik ve Fenomenolojik Yaklaşımlar

Dinler Tarihine göre teorik açıdan genel anlamda peygamberler, her yönüyle aşkınlığın, tecrübe ettiği imanın ve aşıladığı umudun ve...

05.05.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Evrimci Tahrifatlar Karşısında Devrimci Peygamberler

Dinler Tarihine göre peygamberlik, sadece Yahudilik ile başlamaz. Bir başka ifadeyle monoteizm hakkındaki kutsal metinlerdeki bilgilerin, tekelci...

28.04.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Kudüs’e Reel Politik Müslüman Bakışı

Müslümanlara göre elindeki sapanıyla “çoban”, “büründüğü zırhıyla” savaşçı, “tahtına oturan” kral ve “Zebur sahibi”...

21.04.2023 2

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Evanjeliklerin Tekelci Kudüs Hayali: Göksel Kudüs

İslam’ın üçüncü mukaddes beldesi Kudüs’e yönelik Yahudi tekelciliğinin yanında bir diğer meydan okuyucu teo-politik tekelci bakış,...

14.04.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Tarih Boyu Yıkıcı ve Siyonist Kıskaçta Kudüs-ü Şerif

Kudüs-ü Şerif veya Yahudilerin “barışın şehri adını verdikleri Yeruşalim, antik çağlardan günümüze kadar çok boyutlu anlamlarıyla...

07.04.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Kognitif Dinler Tarihi Perspektifinde Ramazan

Dinler Tarihine göre bir dinî olgunun (fenomenin) üçlü zihinsel dünyası vardır; “öznel ve dindarca anlam (dogmatik)”, “tarihsel...

31.03.2023 20

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Dinler Tarihinde Oruç

Seküler çağın insanı için orucun perhiz anlam ve değeri yüksektir; “sağlık ve zindelik” anlamlarına (midevi sıhhat, kolesterol...

24.03.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Somut Dini Yapılardan Yapay Dindar Benliklere Dönüşümler

Günümüzde, evrensel, mutlak ve tekelci/ dışlayıcı büyük hikayeleri olan ve ideolojik baskın olmayı esas alan sosyal kurum yapılarla...

17.03.2023 9

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

İRFAN GELENEĞİMİZ VE KADIN

Alemde zıtlıkların uyumlu birlikteliği mevcuttur. Kadim Çin kültürü kozmik bir küre içinde sembolik bir yarım küreyi Yin (dişi) diğer...

10.03.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

DİNLER TARİHİNDE EKSEN ÇAĞI

Dinler Tarihinde cemaatin en yüksek seviyede gelişip kök saldığı, ruhbanların etkin hale geldiği dönem, kabile yapılarından çıkıp daha...

03.03.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

KUTSALIN SOSYAL TEZAHÜRLERİYLE İSLAM ÜMMETİ

Teorik inanç (iman), pratik ibadet (amel) ve mistik hissiyat (ihsan) olarak üç boyutlu tanımlanabilen “insanlığın din” olgusu, Yüce...

24.02.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

YATAY VE DİKEY KUTLU YOLCULUKLAR: İSRA ve MİRAÇ

1.) Kutsal’a doğru yatay yolculuklar veya İsra, fiziksel alemi önceleyen, dünya hayatını merkeze alan, maddeyi olumlayan kültürel sistemler...

17.02.2023 9

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

Doğu-Batı Kültürleri ve İslam İrfanı

Medeniyet (civiltas), kelime olarak “şehirli medeni insan” üretme peşindeyken kültür (culture) ise daha mikro ölçekte “toprağı işleyen...

03.02.2023 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

İNSANLIĞI ATEŞTEN KORUYAN KİTAP: KUR’AN

Çağımızın insanı, dış dünyası muğlaklıklarla ve melezliklerle oldu iç dünyası alabildiğine bencilliklerle çevrili olan, daima...

27.01.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

İSLAM’IN ÖZGÜNLÜĞÜ: BİR DİNLER TARİHİ PERSPEKTİFİ

I. VAHDETİ TEVHİDE DÖNÜŞTÜREN İSLAM’IN TEOLOJİSİ EN SADE OLANDIR Hz. Peygamberin (sav) tüm insanlığına bahşettiği en büyük...

20.01.2023 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

FANİ MEKAN İNSANI KARŞISINDA SONSUZ ZAMAN İNSANI

Müslüman, zaman insanı olarak, Sezai Karakoç’un ifadesiyle “bir hicret adamıdır”. O, yolculuğu ve akibeti belli olan kutlu bir hicret...

13.01.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

ANAKRONİK KAFİR VE DİYAKRONİK BATIL GELENEK KARŞISINDA SENKTRONİK İSLAM veya BOŞ ZAMANI OLMAYAN MÜSLÜMAN

1.) Şimdiye Form Veren Batıl Gelecek. İslam haricindeki geleneklere göre “şimdiki zaman” denen anlar dahil tüm tarih, “muhteşem...

06.01.2023 8

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

MEKKE…ÇORAK TOPRAĞIN DİRİLİŞİ…ZAMANIN RUHU.. KALPLERİN FETHİ… BİR İRFAN-I NEFS

1.) Müşriklerin elindeki Mekke ne anlama gelir? Biz Müslümanlar için Mekke nasıl bir şehirdir ve dini anlamı nedir? Mekke’nin fethi nedir?...

29.12.2022 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Mustafa Alıcı

f29c24ec635513c2c711ebc3c4223f05