We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Asabiyet, Ahlak, Görgü, Bilgi Ve Estetik

1 0 9
22.08.2021

Kadim medeniyetlerin kadim kuralları, örfleri, adetleri bizim veciz koca karı sözleri gibi gelir bana. İlk karşılaştığınızda size çok şey ters gelir ama düzeltmeye çalışınca düzeltemediğiniz gibi hayatın bizatihi kendisi yüzlerce binlerce yılda ortaya çıkan bu uygulamaları, halleri, tavırları ve çözümlemeleri size inat doğrular.

O ideallerle dolu olduğum ilk gençlik yıllarımda insanların her halleri ile eşit olduklarına dair sarsılmaz ve yanılmaz (!) görüşlere sahiptim. Bu çerçevede, herkes herşeyi öğrenebilir, her şeyi yapabilir ve biri diğerinden pek de farklı olmazdı sonuçları, benim görüşlerime göre...

Onun için kraliyetle, sultanlıklayönetilen, bazı makamların herkese verilmediği ama çoğuna demokrasi denen devletleri anlayamaz ve kendimce “böyle şey mi olur” der, kestirip atardım.

Derken Makyavel, Nizamülmülk, Defterdar Sarı Mehmet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, İbn-i Haldun ve başkalarının fikirleri ile tanıştım.

“Asabiyet” kavramına ilk İbn-i Haldun’un Mukaddime’sinde rastladım. Hâlâ da tam anladığım tartışılır ya ilk başlarda bana çok ters gelmişti. Çünkü ilk sözlük anlamına ve tarihi bağlamda kavramın kullanımına baktığımda “akrabalık bağı” ve bu çerçevede birlikte hareket etme anlayışını görünce, kendimce, soyluluk ve liyakatten uzak........

© Yazar Gazetesi


Get it on Google Play