We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ksenofob je malo strahopetec, malo lenuh

19 0 0
26.01.2020

Ko razmišljamo o tem, kaj je ksenofobija kot strah pred tujim, pred tujci in tujostjo, je primerjava s strahom pred temo najbolj primerna. Kajti če rečemo, da se bojimo kač ali vojne, imamo jasno sliko nečesa, kar nas ogroža, in se zato tega bojimo. Ko pa se bojimo teme, se bojimo nečesa nedoločenega, bojimo se nečesa, kar morda je v tej temi, ali situacije, da nečesa ni v tej temi, za kar bi želeli, da je tam. Skratka, bojimo se neke abstraktne odsotnosti nečesa, ali morebitne prisotnosti nečesa, ali zgolj neke možnosti nečesa. Ko se bojimo teme, težko s prstom pokažemo na stvar, ki se je bojimo. Zato je ksenofobija kot neka oblika strahu dobro primerljiva s strahom pred temo.

Ko se bojimo tujosti ali tujca, ne moremo s........

© Večer