We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

YUNANİSTAN ŞİMDİ DE PAPAZINI KONUŞTURDU

8 1 6
18.01.2021

Yunanistan içerisinde Yunan devletine Lozan Antlaşmasından kaynaklanan özel koşullarla emanet edilmiş Türk Azınlık mensuplarına, 1923 yılında vatandaşlık hakları ve azınlık statüsü ile birlikte tanınan eğitim, dini ve hukuki özerlik içeren bir statü ile hem Lozan Antlaşması bağlamında hem de ikili anlaşmalarla güvence altına alınmıştır.

1950’li yıllara kadar bu haklarını bazı eksikler olsa da daha sonraki yıllardan günümüze kadar kademeli olarak ellerinden alınmıştır. Milli kimliklerinin kullanılması tamamen yasaklanmakla kalınmamış, Türk kimlikleri hatırlatan hiç bir şeyin kullanılmasına izin verilmemiştir. Bu konuya itiraz eden Liderler, itirazlarının bedelini canları ile ödemiştir. Yunan yönetimleri değişse de, her zaman baskı devam etmiştir. Yunan yönetimi Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan her gerginlikte burada bulunan Türk azınlığa fatura kesmektedir.

Yunanistan’da yaşayan Türk kimliğine yapılan saldırı aynı zamanda Müslümanlara ve İslam dünyasına yapılan bir saldırı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yaşananlar sadece Türkiye Yunanistan probleminden çoktan çıkmış, resmen bir insanlık suçu haline gelmiştir.

Türk kelimesini her yerden silmek için, gösterilen, zorla asimilasyon amaçlı olağanüstü baskıcı bir politikalara, inanç temelli hakaretler de eklenmiştir. Camilere saldırılar, seçilmiş müftüleri tanımamalar, vakıf mallarına el koymalar, Mezarlarımızı, mezarlıklarımızı talan etmeler, Dernek tabelalarımızdaki Türk kelimesine tahammül edemedikleri için indirmek, Okullara ve öğretmenlere saldırmak; 90 yılda 330 okuldan sadece 110 tanesinin açık kalmasına izin verenler, medreselerdeki okul tabelalarında azınlık kelimesini gece yarısı silenler, Batı Trakya Türklerinin tüm değerlerine her zaman saldıran Yunan devleti, şimdi de bizim kardeşlerimize inanç temelli saldırıya geçtiler.

Yunanistan'da yaşayan tüm Müslümanlara ve İslam dünyasına yapılan bu........

© Ülkücü Medya


Get it on Google Play