We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BM’de reform acil ve kaçınılmaz!

11 8 5
21.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Teşkilatında reform çağrılarını bir üst kademeye çıkardı… Bir önceki yazıda bahsettiğimiz, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabını devlet adamları ve diplomatlara bizzat takdim ediyor...

Önce kitaptan bir alıntı yapalım: “İnsanlık tarihinin bize gösterdiği acı bir gerçek var. Devletler önce savaşa sürükleniyor, sonra da barışın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyor. Büyük felaketlerden sonra herkes aklını başına toplayıp yeni arayışlara giriyor. Bir uluslararası kurum ve düzen ortadan kalkıyor yerine yenisi geliyor. Bu dünya tarihinin son yüzyılına baktığımızda âdeta tekrar eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Hâlbuki, tüm bu trajedi yaşanmadan harekete geçmek gerekir. Barışı barışta aramak lazım…” (Sayfa 139).

Erdoğan bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra, BM ile ilgili şu hususu kayda geçiriyor: “BM İkinci Dünya Savaşından kazançlı çıkanların yeni savaşa hazırlanış biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Güvenlik Konseyi doğrudan doğruya Soğuk Savaş’ın tarafları arasında bölüşülmüştür…” İşte başlangıçtaki bu kurgulama sebebiyle, barışı hem sağlamak hem de korumak hedefiyle kurulan BM, bugün misyon ve fonksiyonundan tamamen uzaklaşmış durumda!.. Erdoğan’ın ifadesiyle, “İnsanlığın dertlerine çare bulmak şöyle dursun, kendisi bizzat sorun hâline dönüşüyor…” Hakikaten enteresan bir durum değil mi? Yerküredeki irili ufaklı 208 devletten 193’ü, BM teşkilatına üye. Anlayacağınız bütün dünya, bu “En Geniş Uluslararası Teşkilatı” problemlere çözüm adresi olarak görüyor ve fakat........

© Türkiye


Get it on Google Play