Gün; Üç Hilal ile ayacak!

Ülke için var olan ve bir güzel ülkü ile yar olan Milliyetçi Hareket Partisi, “Ülkeye sevda, Ülküye yemin!” ile bugün, 14. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecek…

Ülkü ateşini harlayan, birlikle dirliğe can katan, ilk günkü azim ve kararlılığı perçinleyen kurultay! Ülküsü ile çarpan kalbi ve devlet aklı ile Lider Devlet BAHÇELİ, buyruğu verecek. Gök Kubbeye yükselen Abidelerden kutlu bir selam ile diz kırılacak, toy kurulacak!

***

Milliyetçi Hareket Partisi, yarım asırlık varlığında asırları aşan bu kutlu selamı emanet bilir. Kürsülerde evvela, emanetinin düsturu ile maziden atiye süzülen bir ok misali seslenir… Anadolu’dan yükselen bu ses Tanrı Dağlardan yankılanır; Kaşgar’a selam verir, Tebriz’e güven verir, Şuşa’da zafer olur, ermeni’ye zul gelir…

Sadece bir siyasi saf değil, kutup değil, sağ veya da sol değil… Milliyetçi Hareket Partisi: bu milletin iradesi, itibar bekçisi, şeref sancaktarı, aidiyet unsuru ve esasında varlık nişanesidir.

Yarım asırlık varlığı; Bilge kağanın Devlet felsefesine, Metehan’ın teşkilatçı düsturuna, Tomris’in mertliğine, Atilla’nın cesaretine, Alparslan’ın duasına ve Fatih’in fetihler muştusu inancına dayanır. Esasında asırları aşan bir varlığın, kanıyla taşıdığı iradenin ifadeye dökülmesi hareketidir; Milliyetçi Hareket! Bu milletin, zaferlerle kabaran göğsünden yükselen ideallerini ve kutlu töresini ülküleştiren harekettir; Milliyetçi Hareket!

** Kör acunda görülmeyen Türklüğün ve sesi duyulmayan azatlık çığlığının göreni, duyanıdır; Milliyetçi Hareket! Anadolu’dan Kafkasları aşan ve Türkistan’da yükselerek, cihan içre cihan olan Türklüğe Şimal’dir… **

Edirne’den Kars’a uzanan memleketin meclisinde; Anadolu’dan TURAN’a varan kutlu ses; Milliyetçi Hareket Partisi’dir! Yaradanın yaradışına ülküsü ile şükredenlerin sesi… Ülkesi için Ülküsü ile var olanların, yüreğince Türklüğe diyar olanların sesi… Mazluma merhametin, zalime celalin sesi… Şimal üzre iz sürüp hak yolda diz kıranların sesi…

****

Şimal üzre iz sürenler, imamesine talip tesbih boncukları misalidir. Yoldan çıkan ipten düşer, Şimalden şaşar ve gölgesinin izini sürer… Şimal üzre iz sürenin, gölgesi ardına düşer. Benliğini görmez, menfaatine düşmez. İmamesinin gölgesine taliptir. Benlik için değil, birlik için talimdir. İşte Milliyetçi Hareket, bu doğru yol üzredir. İmamesi, Başbuğ’un emanetini ve Ataların öğüdünü yüreğinde taşıyan, Bilge Liderdir…

****

Türklüğün Şimal Yıldızı olan Milliyetçi Hareket’in Kurultay’ı Kutludur!

QOSHE - Türklüğün Şimal Yıldızı Milliyetçi Hareket Partisi - Mine Güler
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türklüğün Şimal Yıldızı Milliyetçi Hareket Partisi

15 16
18.03.2024

Gün; Üç Hilal ile ayacak!

Ülke için var olan ve bir güzel ülkü ile yar olan Milliyetçi Hareket Partisi, “Ülkeye sevda, Ülküye yemin!” ile bugün, 14. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecek…

Ülkü ateşini harlayan, birlikle dirliğe can katan, ilk günkü azim ve kararlılığı perçinleyen kurultay! Ülküsü ile çarpan kalbi ve devlet aklı ile Lider Devlet BAHÇELİ, buyruğu verecek. Gök Kubbeye yükselen Abidelerden kutlu bir selam ile diz kırılacak, toy kurulacak!

***

Milliyetçi Hareket Partisi, yarım asırlık varlığında asırları aşan bu kutlu selamı emanet bilir. Kürsülerde evvela, emanetinin düsturu ile maziden atiye süzülen bir ok misali seslenir… Anadolu’dan yükselen bu ses Tanrı Dağlardan yankılanır; Kaşgar’a selam verir, Tebriz’e güven verir, Şuşa’da zafer olur, ermeni’ye zul gelir…

Sadece bir siyasi saf değil, kutup........

© Türkgün


Get it on Google Play