Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved å utelate videre utbygging av Vestfoldbanen i nasjonal transportplan, ekskluderer regjeringen vårt fylke fra en nødvendig utvikling til mer miljøvennlig transport.

Tønsberg isolert sett kommer godt ut av planene slik de foreligger nå, med fire togavganger i timen nordover til Oslo fra 2025. Men Tønsberg er en del av et større bo- og arbeidsmarked, og vi er opptatt av et godt togtilbud for hele Vestfold. Det er kort avstand mellom Vestfoldbyene Og det er derfor naturlig at mange pendler mellom kommunene i fylket. Mange foretrekker bil fremfor tog, fordi togtilbudet rett og slett ikke er godt nok.

Les også

Dårlig nytt for Vestfoldbanen: – Jeg er sjokkert

Universitetet i Sørøst-Norge er en viktig samarbeidspartner for kommuner og næringsliv i regionen. Hver eneste ukedag reiser flere tusen studenter og ansatte til Bakkenteigen. Med sin plassering midt imellom Horten og Tønsberg kommer de fleste med bil. Med god tilbringertjeneste mellom universitetet og nye Horten stasjon, og et bedre togtilbud enn det som nå foreslås av Jernbanedirektoratet, kan en miljøvennlig reise til og fra universitet bli mulig for både de som bor nord og sør for Horten stasjon.

Les også

Frykter full stopp for Vestfoldbanen

Stort potensial

Torp Sandefjord lufthavn er svært viktig for både privatpersoner og næringsliv i regionen. I fjor reiste 1,9 millioner passasjerer med fly fra Torp. De fleste kjørte bil. I motsetning til Gardermoen hvor den største andelen passasjerer kommer med tog, er dette ikke et alternativ for folk flest i Vestfold. Med ny togstasjon på Torp med tilhørende godt rutetilbud, er potensialet svært godt.

Larvik havn er en av Norges viktigste godsknutepunkter. I 2023 ble 45.500 containerenheter (TEU) og 84.500 fraktenheter (12 M) på ferge lastet og losset over havnen. Med dobbeltspor på Vestfoldbanen vil en stor andel av godset overføres fra vei til bane.

Les også

Grete (SV) varsler kamp for Vestfoldbanen

I dag er Vestfoldbanen blant landets mest økonomiske toglinjer. Men potensialet for ytterligere bruk for både passasjerer og gods er enormt med full utbygging av Vestfoldbanen. Vi står sammen med alle kommunene i Vestfold, næringslivet, NHO og LO. Vi må få på plass en full utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom hele fylket. Utbygging av strekningen Stokke – Sandefjord bør starte så snart som mulig. Vi krever å få Vestfoldbanen inn i Nasjonal Transportplan og opp på agendaen.

En moderne, fremtidsrettet og dobbeltsporet Vestfoldbane er viktig for en bærekraftig utvikling i regionen til det beste for innbyggere og næringsliv i Vestfold!

Ved å utelate videre utbygging av Vestfoldbanen i nasjonal transportplan, ekskluderer regjeringen vårt fylke fra en nødvendig utvikling til mer miljøvennlig transport.

Tønsberg isolert sett kommer godt ut av planene slik de foreligger nå, med fire togavganger i timen nordover til Oslo fra 2025. Men Tønsberg er en del av et større bo- og arbeidsmarked, og vi er opptatt av et godt togtilbud for hele Vestfold. Det er kort avstand mellom Vestfoldbyene Og det er derfor naturlig at mange pendler mellom kommunene i fylket. Mange foretrekker bil fremfor tog, fordi togtilbudet rett og slett ikke er godt nok.

Universitetet i Sørøst-Norge er en viktig samarbeidspartner for kommuner og næringsliv i regionen. Hver eneste ukedag reiser flere tusen studenter og ansatte til Bakkenteigen. Med sin plassering midt imellom Horten og Tønsberg kommer de fleste med bil. Med god tilbringertjeneste mellom universitetet og nye Horten stasjon, og et bedre togtilbud enn det som nå foreslås av Jernbanedirektoratet, kan en miljøvennlig reise til og fra universitet bli mulig for både de som bor nord og sør for Horten stasjon.

Torp Sandefjord lufthavn er svært viktig for både privatpersoner og næringsliv i regionen. I fjor reiste 1,9 millioner passasjerer med fly fra Torp. De fleste kjørte bil. I motsetning til Gardermoen hvor den største andelen passasjerer kommer med tog, er dette ikke et alternativ for folk flest i Vestfold. Med ny togstasjon på Torp med tilhørende godt rutetilbud, er potensialet svært godt.

Larvik havn er en av Norges viktigste godsknutepunkter. I 2023 ble 45.500 containerenheter (TEU) og 84.500 fraktenheter (12 M) på ferge lastet og losset over havnen. Med dobbeltspor på Vestfoldbanen vil en stor andel av godset overføres fra vei til bane.

I dag er Vestfoldbanen blant landets mest økonomiske toglinjer. Men potensialet for ytterligere bruk for både passasjerer og gods er enormt med full utbygging av Vestfoldbanen. Vi står sammen med alle kommunene i Vestfold, næringslivet, NHO og LO. Vi må få på plass en full utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom hele fylket. Utbygging av strekningen Stokke – Sandefjord bør starte så snart som mulig. Vi krever å få Vestfoldbanen inn i Nasjonal Transportplan og opp på agendaen.

En moderne, fremtidsrettet og dobbeltsporet Vestfoldbane er viktig for en bærekraftig utvikling i regionen til det beste for innbyggere og næringsliv i Vestfold!

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Regjeringen er en krise for et fremtidsrettet Vestfold! - Frank Pedersen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Regjeringen er en krise for et fremtidsrettet Vestfold!

17 0
23.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved å utelate videre utbygging av Vestfoldbanen i nasjonal transportplan, ekskluderer regjeringen vårt fylke fra en nødvendig utvikling til mer miljøvennlig transport.

Tønsberg isolert sett kommer godt ut av planene slik de foreligger nå, med fire togavganger i timen nordover til Oslo fra 2025. Men Tønsberg er en del av et større bo- og arbeidsmarked, og vi er opptatt av et godt togtilbud for hele Vestfold. Det er kort avstand mellom Vestfoldbyene Og det er derfor naturlig at mange pendler mellom kommunene i fylket. Mange foretrekker bil fremfor tog, fordi togtilbudet rett og slett ikke er godt nok.

Les også

Dårlig nytt for Vestfoldbanen: – Jeg er sjokkert

Universitetet i Sørøst-Norge er en viktig samarbeidspartner for kommuner og næringsliv i regionen. Hver eneste ukedag reiser flere tusen studenter og ansatte til Bakkenteigen. Med sin plassering midt imellom Horten og Tønsberg kommer de fleste med bil. Med god tilbringertjeneste mellom universitetet og nye Horten stasjon, og et bedre togtilbud enn det som nå foreslås av Jernbanedirektoratet, kan en miljøvennlig reise til og fra universitet bli mulig for både de som bor nord og sør for Horten........

© Tønsbergs Blad


Get it on Google Play