We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Süre doldu, dolarizasyona devam!

179 13 109
13.10.2018

Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da” değişiklik yapılmıştı. Söz konusu kararla özet olarak;

– 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenleyecekleri sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı,

– Aynı tarihten önce döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmiş olan sözleşme bedellerinin ise, 30 gün içerisinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği, hüküm altına alınmıştı.

13 Eylül'de yürürlüğe giren bu kararda ayrıca yukarıdaki zorunluluk kapsamına girmeyen hallerin........

© Sözcü