We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fossila bränslen måste fasas ut – och det snabbt

1 0 0
22.01.2020

I rapporten Energiläget 2019, som ges ut av Energimyndigheten, ser man tydligt var vi använder fossila bränslen. Det är inte i elproduktion, där är vår el redan mörkgrön, utan i transporter. Det är på transporter vi måste fokusera. Annars silar vi mygg när elefanter tillåts promenera fritt.

Vi vet tack vare nationalekonomisk forskning att punktskatter är synnerligen effektiva att få folk och ändra sitt beteende.

Vi vet också att 50 procent av alla bilresor är under fem kilometer (Trafikverket). Vi vet att fossilfordons avgaser dödar 2 800 personer i Sverige årligen. Partiklar från exempelvis däck 200 till. Vedeldning 1000 - totalt, inklusive utsläpp från........

© Smålandsposten