Työelämäläheisyys on vahvasti mukana suomalaisten ammattikorkeakoulujen dna:ssa, ja sitä on kehitetty jo yli 30 vuoden ajan. Työelämäläheisyys korkeakoulutuksessa tarkoittaa sitä, että opetus ja oppiminen ovat yhteydessä työelämän tarpeisiin, vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, jotka perustuvat työelämän ja sen uudistumisen tarpeisiin. Työelämäläheisyyden ensisijaisena tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä opintojensa jälkeen. Ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta puolestaan tukee työelämää ja aluekehitystä sekä vahvistaa alueen elinkeinorakennetta.

Työllistävyys ja työelämäyhteys ovat nousseet keskeiseksi muutosvoimaksi korkeakoulutuksen uudistamisessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Savonia on mukana eurooppalaisessa korkeakouluallianssissa EU4DUALissa, joka kehittää entistä vahvempaa työelämäläheistä korkeakoulutusta. Allianssissa on mukana yhdeksän korkeakoulua eri puolilta Eurooppaa, ja suurin osa niistä toteuttaa ns. duaalikoulutusta, jossa opintoja suoritetaan sekä korkeakoulussa että työelämässä. Tässä mallissa työelämässä tapahtuvaa oppimista on ajallisesti noin puolet tutkinnosta.

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ei ole tarkoituksenmukaista lähteä toteuttamaan samanlaista mallia kuin edellä mainittu duaalikoulutus. Voimme kuitenkin oppia eurooppalaisesta korkeakoulutuksen toteutuksesta erityisesti sitä, miten vahvistaisimme yritysten ja organisaatioiden roolia opiskelijoiden oppimispoluilla. Meidän tulisi myös löytää tehokkaampia tapoja tunnistaa opiskelijan oppiminen työelämässä niin, että siitä tulisi osa hänen tutkintoaan, eli toteuttaa työelämässä hankitun osaamisen opinnollistamista.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä tulee edelleen kasvamaan korkeakouluissa. Suomalaisten nuorten ikäluokat pienenevät ja kansainvälisiä opiskelijoita tarvitaan enemmän, jotta saamme osaajia alueemme työelämään. Kansainvälisillä opiskelijoillamme on usein taustallaan jo kotimaassaan suoritettuja tutkintoja sekä vahvaa työkokemusta. Tästäkin syystä meidän tulee kehittää joustavampia tapoja tunnistaa aiempaa osaamista.

Suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on myös sellaista työelämäyhteistyöosaamista, josta puolestaan meidän eurooppalaisilla partnereillamme on opittavaa. Ammattikorkeakouluissa työelämäyhteys on vahvasti kudottu koulutuksen kokonaisuuteen aina opetussuunnitelmien kehittämisestä koulutuksen toteuttamiseen asti. Työelämäläheisyys ilmenee työelämässä oppimisena mm. harjoittelujen kautta, yritysten kanssa tehtävänä yhteistyönä oppimistehtävissä, työelämäpedagogiikkana ja työelämän mukana olemisena opetussuunnitelmien laadinnassa.

Suomalaiset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat toteutustavaltaan aidosti työelämää kehittäviä, sillä opiskelijat kehittävät oman osaamisensa lisäksi myös omia taustaorganisaatioitaan, joissa he työskentelevät opintojensa ohessa. YAMK- tutkinnoissa opiskelijavalintojen perustana on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työelämäkokemus. Joustavuutensa ja monialaisuutensa ansiosta YAMK- tutkinnot vastaavat myös niihin osaamistarpeisiin, joita työelämässä ei vielä tunnisteta.

Virpi Laukkanen
Kansainvälisyysjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

The post Matkalla kohti yhä tiiviimpää työelämäläheisyyttä appeared first on SavoBlogit.

QOSHE - Matkalla kohti yhä tiiviimpää työelämäläheisyyttä - Savonia-Ammattikorkeakoulun Liiketoimintaosaajat
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Matkalla kohti yhä tiiviimpää työelämäläheisyyttä

4 0
30.11.2023

Työelämäläheisyys on vahvasti mukana suomalaisten ammattikorkeakoulujen dna:ssa, ja sitä on kehitetty jo yli 30 vuoden ajan. Työelämäläheisyys korkeakoulutuksessa tarkoittaa sitä, että opetus ja oppiminen ovat yhteydessä työelämän tarpeisiin, vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, jotka perustuvat työelämän ja sen uudistumisen tarpeisiin. Työelämäläheisyyden ensisijaisena tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä opintojensa jälkeen. Ammattikorkeakoulujen soveltava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta puolestaan tukee työelämää ja aluekehitystä sekä vahvistaa alueen elinkeinorakennetta.

Työllistävyys ja työelämäyhteys ovat nousseet keskeiseksi muutosvoimaksi korkeakoulutuksen uudistamisessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.........

© SavoBlogit


Get it on Google Play