I et innlegg i Ságat 23. mai 2024 har statsforvalteren ved konstituert reindriftsdirektør Torild Gjølme og assisterende statsforvalter Bård M. Pedersen et innlegg der de forsvarer at møtet den 21. mai 2024 ble lukket.

Faktum var at møtet skulle dreie seg om Per Kitti, jamfør «befaringsrapporten» av 16. mai 2024.

Jeg fant det oppsiktsvekkende at et nabolag i regi av et forvaltningsorgan skulle ha et møte der én av naboenes liv og levnad skulle være tema. Det å diskutere en enkeltperson på denne måten er uvanlig.

At forvaltningen kan ha lukkede møter i sin interne saksbehandling er ikke ukjent. Der er rammeverket at forvaltningen i sin interne behandling blant annet er bundet av taushetsplikt, jamfør forvaltningsloven § 13. Jeg var nysgjerrig på hvordan forvaltningsorganet kom til å forholde seg til det, og bestemte meg for å komme å høre på.

Da jeg ankom, fikk jeg vite at møtet ikke var åpent for andre enn inviterte. Ettersom den store hovedregel i samfunnet er at møter som arrangeres av det offentlige er åpne, og selv rettsmøter som dreier seg om vanskelige saker med få unntak er åpne, jamfør domstolsloven § 124, var lukkingen en stor overraskelse.

I påhør av meg ble møtearrangøren spurt hvilket rettsgrunnlag statsforvalteren hadde for å lukke møtet, og etter det jeg noterte meg kunne ikke statsforvalteren oppgi noe rettslig grunnlag for beslutningen om å holde møtet lukket bortsett fra at møtedeltakerne fra Nedre Soppsvingen vel hadde ønsket det. Smak på denne: Lovgiver har ikke bedt om lukking, men medlemmer av Nedre Soppsvingen velforening har bedt om det.

Jeg syntes det virket meget betenkelig at et forvaltningsorgan opptrer på denne måten. Møter som ikke tåler offentlighetens tilstedeværelse, kan by på utfordringer. Risikoen for at det som fremkommer er informasjon av lav kvalitet, eksempelvis sladder og bakvaskelser. Risikoen er også at det som fremkommer på møtet ikke blir omfattet av noen taushetsplikt. Medlemmene i velforeningen er ikke ansatt i forvaltningen. Dermed er de ikke er bundet av forvaltningslovens § 13. Smak på denne: Statsforvalteren som ryktespredningssentral.

Jeg har vært småbarnspappa i flere omganger, og har erfart at når et lite barn har gjort seg ut, har det en tendens til å blånekte. Et lite menneske må få lov til det, men en statsforvalter kan neppe ha samme konsesjon.

Det ryddigste er at Elisabeth Alsaker snarest rydder opp i dette, og får lukket denne saken med en offentlig beklagelse. Hun bør ikke skyve en stakkars assistent foran seg.

QOSHE - Åpne og stengte møter hos statsforvalteren - Ande Somby
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Åpne og stengte møter hos statsforvalteren

18 1
25.05.2024

I et innlegg i Ságat 23. mai 2024 har statsforvalteren ved konstituert reindriftsdirektør Torild Gjølme og assisterende statsforvalter Bård M. Pedersen et innlegg der de forsvarer at møtet den 21. mai 2024 ble lukket.

Faktum var at møtet skulle dreie seg om Per Kitti, jamfør «befaringsrapporten» av 16. mai 2024.

Jeg fant det oppsiktsvekkende at et nabolag i regi av et forvaltningsorgan skulle ha et møte der én av naboenes liv og levnad skulle være tema. Det å diskutere en enkeltperson på denne måten er uvanlig.

At forvaltningen kan ha lukkede møter i sin interne saksbehandling er ikke ukjent. Der er rammeverket at........

© Ságat


Get it on Google Play