We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

POLEMIKA: Dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA

20 0 273
15.01.2022

Predseda ODS, generálporučík v.v. Pavel Macko si myslí, že je prínosom pre Slovensko, no publicista Eduard Chmelár ju považuje za ohrozenie našej suverenity.

Cieľom časti jej oponentov nie je obhajoba suverenity ani zlepšenie zmluvy. Dlhodobo sa usilujú o kompletnú revíziu ponovembrového vývoja. Tá sa nemá skončiť len vystúpením z NATO, ale aj nahradením demokracie nejakou formou autokracie. Namiesto pripomienkovania sme svedkami boja o identitu Slovenska.

Zrekapitulujme si základné fakty. Slovensko sa dobrovoľne rozhodlo vstúpiť do Európskej únie ako svojho základného ekonomického a hodnotového priestoru. Aby sme získali garancie našej suverenity a územnej integrity, vstúpili sme do kolektívnej bezpečnosti NATO.

Získali sme spoločný bezpečnostný dáždnik. Má spoločný diplomatický a vojenský odstrašujúci potenciál. Svoje národnoštátne záujmy podopierame reálnou vojenskou silou. Mohli sme výrazne redukovať našu armádu a získať obranné garancie. Tie sú základnou podmienkou pre bezpečnosť investícií, rast ekonomiky a rozvoj krajiny

Cenou je, že sme sa stali súčasťou väčšieho operačného priestoru. Naše ozbrojené sily nás samostatne nedokážu ubrániť. V prípade hrozby by sa ich veľká časť stala súčasťou väčšieho celku.

Máme spoločnú zodpovednosť za našu bezpečnosť. Spojenci sú povinní poslať svoje vojenské kapacity pre našu obranu. My sme povinní pripraviť infraštruktúru, podmienky pre integráciu a poskytnúť im podporu hostiteľskej krajiny.

Aby to fungovalo, musíme mať........

© Pravda.sk


Get it on Google Play