Men man skal ikke i fengsel for å forkynne, helbrede og drive ut onde ånder, etter Jesu oppdrag til menigheten i Matteus 10.
Jesus befaler oss å drive ut onde ånder. Kirken har denne tjeneste på hele jorden. Skal det gi fengsel i Norge?

Da er religionsfriheten i fare.

Den europeiske menneskerettsdomstol kan komme til samme resultat mener pastor Jan Aage Torp i Oslo-kirken, og leder av «Europeiske apostoliske ledere», med kontakter inn i parlamenter i Europa og ved menneskerettsdomstolen. Han har prisverdig engasjert ser for religionsfriheten – i denne saken.
Les intervjuet vi har laget med Torp om denne saken, på idag.no.

Les også:

Norsk ektepar dømt for demonutdrivelse: – Dette vil aldri i verden stå seg i Menneskerettsdomstolen

Torp er en kontaktperson i menneskerettssaker i barnevernet. Han har også erfaring med å bli gjenstand for totalt urimelige eksorsisme-anklager.
Han har kjempet kampen for å kunne hjelpe folk etter Jesu ord i Matteus 10 - og for å forsvare den bibelske virkelighetsforståelse på et akademisk nivå.

Ekteparet som ifølge avisreferat stilte i retten med bibel og Norge IDAG synlig, har ikke gjort noe annet enn Jesus sier. Det er Jesus Kristus som er skyldig – om noen skal i fengsel, for Han gav befalingen om å drive ut onde ånder, i oppdragsordene til kirken i Matteus 10.

Les også:

Svein er i familie med ekteparet som er dømt etter demonutdrivelse: – Uhyre tvilsomt i lys av trosfriheten

De mest solide sakkjennere roser ekteparet som er dømt, for deres kjærlighet og omsorg for pasienten.

En innvending i forbindelse med rettens urimelige dom ser ut til å være denne:
Ekteparet har tatt feil i diagnose og åndeliggjort sider ved saken, slik at vanlig medisinsk behandling ble forsømt.
Men dersom feil diagnose som viste seg ikke å føre til helbredelse skulle gi fengselsstraff, ville de fleste norske leger være i fengsel i løpet av et år.

Så innvender man frihetsberøvelse overfor kvinnen som grunn for syv måneder i fengsel, etter påstander om å ha holdt igjen pasienten så hun ikke gikk ut om natten.

Vi ser det slik:
Det ville være fornuftig å holde noen igjen, som redaktøren av denne avis gjorde da han plukket opp en student fra rekkverket på Puddefjordsbroen, et sekund fra avgrunnen 50 meter nedenfor.
Vi har før tatt inn hjemløse folk med psykiatriske lidelser, for overnatting. Om natten lukket vi nok døren forsvarlig i visse tilfeller, når vi gir slike varme og husly til neste dag. Slike må det være. Hvis det for eksempel er fare for selvmord. Det må være enhver norsk borgers menneskelige plikt om en er i kontakt med tilfeller som psykiatrien ikke har klart å ta seg av.
Er dette grunn til fengsel, så kan du i løpet av et år også sette i fengsel en stor del av de som arbeider med barnevernet. De stenger også døren om natten for utsatte tilfeller.

For en smørje retten som gav omsorgs- og bønneekteparet fengsel, har stelt i stand!

Norge er alt dømt over 30 ganger for menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Send denne saken med syv måneders straff for omsorg og forbønn, der en torpederer norsk religionsfrihet, dit. Vi tror vi da klatrer enda et hakk opp på statistikken over Europas verste land, sett med menneskeretts-domstolens øyne.

Etter denne rettskjennelsen hva skal vi som forkynner evangeliet og viser omsorg for de forkomne, nå gjøre?
Det skjer jo ofte at omsorgspersoner tar feil. Men det opphever ikke legestandens plikt til å hjelpe, eller kristnes oppgave å be for folk, ut fra kirkens tre-leddete mandat fra Jesus selv: Forkynn evangeliet, helbred syke og driv ut onde ånder.

Tillates ikke dette, oppheves religionsfriheten.

Så alvorlig er det.

Kristen-Norge må støtte ekteparet i bønn. Det er det første vi må gjøre.

Konklusjonen må bli at domstolen har dømt Jesus Kristus og den kristne kultur og religion til fengsel, ut fra det tredje ledd i Jesu utsendelsesord, driv ut onde ånder.

Vi tror ikke EMD, Den europeiske menneskerettsdomstol vil la dommen bli stående, om den må ankes helt dit. Kampen for tro og frihet er kamp nummer en, om vi vil leve i et fritt Norge.

QOSHE - Finn Jarle Sæle: - Finn Jarle Sæle
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Finn Jarle Sæle:

10 0
20.04.2024

Men man skal ikke i fengsel for å forkynne, helbrede og drive ut onde ånder, etter Jesu oppdrag til menigheten i Matteus 10.
Jesus befaler oss å drive ut onde ånder. Kirken har denne tjeneste på hele jorden. Skal det gi fengsel i Norge?

Da er religionsfriheten i fare.

Den europeiske menneskerettsdomstol kan komme til samme resultat mener pastor Jan Aage Torp i Oslo-kirken, og leder av «Europeiske apostoliske ledere», med kontakter inn i parlamenter i Europa og ved menneskerettsdomstolen. Han har prisverdig engasjert ser for religionsfriheten – i denne saken.
Les intervjuet vi har laget med Torp om denne saken, på idag.no.

Les også:

Norsk ektepar dømt for demonutdrivelse: – Dette vil aldri i verden stå seg i Menneskerettsdomstolen

Torp er en kontaktperson i menneskerettssaker i barnevernet. Han har også erfaring med å bli gjenstand for totalt urimelige eksorsisme-anklager.
Han har kjempet kampen for å kunne hjelpe folk etter Jesu ord i Matteus 10 - og for å........

© Norge IDAG


Get it on Google Play