Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre i Østfold synes det er strålende om Regjeringen kan og vil legge inn 23 ‘friske’ milliarder kroner til fylket vårt. I stedet for å bruke alt på cirka 15 km nytt IC-jernbanespor fra Råde til Fredrikstad, et tiltak som tydeligvis Jon-Ivar Nygård og Ap/Sp mener er det som løser Østfold største utfordringer, vil Høyre heller bygge nye Østfold 2.0 med nødvendige samferdselsløsninger som kommer hele fylket til gode.

Fylkestingsgruppen i Østfold Høyre setter også spørsmålstegn ved om det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke svimlende 23 milliarder kroner på cirka 15 km jernbane mellom Råde i Fredrikstad for å spare 4 minutter kjøretid. En slik gevinst kan oppnås på flere måter, f.eks. ved bygging av krysningsspor.

Vi opplever i den framlagte NTP at de de største samferdselsflokene i Østfold settes på vent, eller svekkes.

For de 23 milliarder kunne vi løst:

HØYRE SIER GJERNE JA 23 MILLIARDER I «ØSTFOLD-PAKKA», MEN VIL i SÅFALL BRUKE DE ANNERLEDES:

Med ett eller to krysningsspor når vi det samme målet med enkelt å få en styrket og stabil frekvens på 2-4 tog til og fra Fredrikstad i timen, og to tog i timen videre til Sarpsborg og Halden.

15 km dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad vil også bety store terrenginngripen, i det vi vet er svært krevende grunnforhold og med mange års anleggsarbeid (ref erfaringer fra Moss) - og kanskje flere år «buss for tog». Høyre mener derfor dette kan gjøres enklere.

Den framlagte NTP’ene gir i tillegg i realiteten få svar på hvordan vil løser våre nasjonale klimamål. Vi savner også synliggjøring av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Hvorfor inviteres det ikke til nye og raske utredninger for mer tog mellom Østfold og vårt naboland, nylig NATO-medlem, Sverge? Planene ligger der, også på alternativer til tradisjonell statlig finansiering – men dagens Regjering omtaler knapt grensekryssende jernbane. Vi er klare for å ta debatten om prioriteringer i fylket vårt, Jon Ivar.

Høyre i Østfold synes det er strålende om Regjeringen kan og vil legge inn 23 ‘friske’ milliarder kroner til fylket vårt. I stedet for å bruke alt på cirka 15 km nytt IC-jernbanespor fra Råde til Fredrikstad, et tiltak som tydeligvis Jon-Ivar Nygård og Ap/Sp mener er det som løser Østfold største utfordringer, vil Høyre heller bygge nye Østfold 2.0 med nødvendige samferdselsløsninger som kommer hele fylket til gode.

Fylkestingsgruppen i Østfold Høyre setter også spørsmålstegn ved om det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke svimlende 23 milliarder kroner på cirka 15 km jernbane mellom Råde i Fredrikstad for å spare 4 minutter kjøretid. En slik gevinst kan oppnås på flere måter, f.eks. ved bygging av krysningsspor.

Vi opplever i den framlagte NTP at de de største samferdselsflokene i Østfold settes på vent, eller svekkes.

For de 23 milliarder kunne vi løst:

HØYRE SIER GJERNE JA 23 MILLIARDER I «ØSTFOLD-PAKKA», MEN VIL i SÅFALL BRUKE DE ANNERLEDES:

Med ett eller to krysningsspor når vi det samme målet med enkelt å få en styrket og stabil frekvens på 2-4 tog til og fra Fredrikstad i timen, og to tog i timen videre til Sarpsborg og Halden.

15 km dobbeltspor mellom Råde og Fredrikstad vil også bety store terrenginngripen, i det vi vet er svært krevende grunnforhold og med mange års anleggsarbeid (ref erfaringer fra Moss) - og kanskje flere år «buss for tog». Høyre mener derfor dette kan gjøres enklere.

Den framlagte NTP’ene gir i tillegg i realiteten få svar på hvordan vil løser våre nasjonale klimamål. Vi savner også synliggjøring av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Hvorfor inviteres det ikke til nye og raske utredninger for mer tog mellom Østfold og vårt naboland, nylig NATO-medlem, Sverge? Planene ligger der, også på alternativer til tradisjonell statlig finansiering – men dagens Regjering omtaler knapt grensekryssende jernbane. Vi er klare for å ta debatten om prioriteringer i fylket vårt, Jon Ivar.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Bra med 23 samferdsel-milliarder til Østfold - men bruk de annerledes - Sissel Rundblad
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bra med 23 samferdsel-milliarder til Østfold - men bruk de annerledes

29 0
16.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre i Østfold synes det er strålende om Regjeringen kan og vil legge inn 23 ‘friske’ milliarder kroner til fylket vårt. I stedet for å bruke alt på cirka 15 km nytt IC-jernbanespor fra Råde til Fredrikstad, et tiltak som tydeligvis Jon-Ivar Nygård og Ap/Sp mener er det som løser Østfold største utfordringer, vil Høyre heller bygge nye Østfold 2.0 med nødvendige samferdselsløsninger som kommer hele fylket til gode.

Fylkestingsgruppen i Østfold Høyre setter også spørsmålstegn ved om det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å bruke svimlende 23 milliarder kroner på cirka 15 km jernbane mellom Råde i Fredrikstad for å spare 4 minutter kjøretid. En slik gevinst kan oppnås på flere måter, f.eks. ved bygging av krysningsspor.

Vi opplever i den framlagte NTP at de de største samferdselsflokene i Østfold settes på vent, eller svekkes.

For de 23 milliarder kunne vi løst:

  • Riksvei 19-floka gjennom Moss - den viktigste tverrforbindelse for person- og godstrafikk mellom Sørvest- og Øst-Norge.
  • E18-Retvedt – Vinterbro - gjenstående 15 km av hovedstamveien Oslo – Stockholm – og en del av Ring 4-konseptet rundt Oslo.
  • Kjøkøysund bru på........

    © Moss Avis


Get it on Google Play