We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ahlaki Sorumluluğun Şuuruna Varmak

1 0 0
03.07.2021

Ahlaki sorumluluk; ahlaki değer ve anlayışların doğrultusunda gerçekleşen bir dünyanın şuur sağlayıcı ve belirleyici kuralları olarak düşünülmelidir.

Ahlakın gerekliliği:

Ahlak, insanın ruhi ve manevi gelişimi için, elzem bir normdur. Yani, kaçınılmaz ve zaruri bir ihtiyaçtır. İnsanların ruhi ve sosyal gelişmesi, sadece bilgi veya mesleki tecrübe ile ortaya çıkamaz. Hatta, bilginin ve tecrübenin faydalı ve iyi sonuçlar vermesi için de ahlak ile ölçülmesi ve ahlaki değerler ile yorumlanması son derece önemlidir.

Normlar, insan davranışlarını düzenleye kaidelerin tamamına verilen bir isimdir. Bu çerçevede din, ahlak, gelenek ve hukuk; normlar sisteminin en önemli unsurudurlar.

Din, normlar hiyerarşisinde en üst seviyede bulunurken ahlak; normlar sisteminin hayata yayılmış ve davranışlar ile şekillenmiş halini ortaya koyar. Gelenek ise; din ve ahlak sistemlerinin günlük hayatta, nasıl bir ilişki ve düzen ile gerçekleşeceğini gösteren uygulamalar sistemidir. Hukuk; normlar sisteminin, insan ve toplum ilişkileri çerçevesinde düzenini sağlamaya yarayan ve kurallar koyan bir düzenleyicidir. Hukukun da, din ve ahlak’tan ilham ve destek alarak fonksiyon görmesi, o hukuk sisteminin kuralcı ve yazılı bir metin olmasının önüne geçecektir. Hukukun; ahlak dışı ve ahlakla ilgisiz bir şekilde gerçekleşmesi, hukuk sisteminin kalıcı ve yönlendirici bir prensip olmasını engellemektedir.

Ahlak ve sosyal hayat:

Ahlak, büyük ölçüde insanın sosyal dünyası ile ilgilidir. Pozitivist ve modernist ahlak sistemleri, ahlakı, kişinin keyfi veya tercih ettiği davranışlar olarak kabul etmektedir. Bu haliyle ahlak, tek yönlü bir fonksiyon görüp; eylemi gerçekleştiren insan ile ilgili bir noktada kalmaktadır. Halbuki ahlak; kişiyi de değil, toplumu ve toplumdaki tüm ilişki sistemleriyle ilgili düzenleyici bir sistemdir. Buradaki düzenleyicilik, hukuk gibi sosyal sistemde kural koyma ve onu gerçekleştirme yerine; insanları, kurallı bir sisteme önce ruhen daha sonra sosyal ve psikolojik olarak hazırlama görevini yerine........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play