We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ZENGİNLERİN KULLUĞU KİME?

3 1 0
03.04.2022

Zenginlik; bu dünyada güç sahibi ve imtiyazlı olmak demektir.

Zengin olan insan elinde bulundurduğu maddiyat sebebiyle tekdüze standart yaşantıya sahip insanlardan daha imtiyazlı konforlu ihtiyaç ve arzularını tatminde imkanı bol bir yaşantıya sahiptir.

Servet sahiplerinin; zenginliği elde ediş süreci, şekli ve sonrasında ki tutum ve davranışlarının sonucu insanlık alemine mutluluk veya mutsuzluk getirmesi ile ilişkilendirilmelidir.

Zenginliğin kaynağı Cenab-ı Allah’ın yeryüzünde insanoğluna sunduğu doğa ve insandır.

Etrafımızda ki zenginlere baktığımızda kaynağı doğa ve insan olmayan bu iki unsurun dışında zenginliğe sebep olmuş farklı bir kaynak var mıdır?

-Yoktur.

O halde bu kaynakların gerçek sahibi, yeryüzünün ve gökyüzünün velhasıl bütün mevcudatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah tek ve mutlak zengin olandır. Yeryüzünde servet sahibi olmanın kolay olmadığı mutlaka zor bir çaba ve gayretin sonucunda elde edildiği herkesin malumudur. İnsan bu zorlukları aşarken hiçbir zaman eylemlerinde vicdani ve ahlaki sınırların dışına çıkmamalıdır. Elde ettiği servetin gücünü ahlaksızca kullanmamalıdır. Serveti elde ederken bir çok ahlaksızca tavır ve yaptırımlarla karşılaşmış olabilir. Bu durum O’nu vicdani ve ahlaki olmaktan uzaklaştırmamalıdır. Zenginliğine vesile olan kaynağın görünen sebeplerine tutkuyla değil aklıyla bağlanmalıdır. Sahip olduğu imkanların esas kaynağı ve sahibinin mutlak ve tek zengin olan Allah cc olduğunu........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play