We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Faizli düzen/sistem; FAİZ ve SELEM farkı (12)

8 0 0
03.03.2019

Erbakan Hocamızı bu yıl farklı bir şekilde anıyoruz (detaylar önceki 9-10-11’inci yazılarda)… Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz…

“Görülüyor ki FAİZ; olaya sermaye açısından bakıldığında garanti kâr sebebiyle müspet bir anlam taşır. Ayrıca sermaye ihtiyacı olan için de elde edilme yönüyle müspet gözükür. Verilen kredilerin dönmeme ihtimaline bağlı olarak hukuki rizikoyu karşılamak üzere faiz talep edilir. Faizin en çok savunulan yönü sermaye birikimini sağlaması olarak karşımıza çıkar. Sermaye birikimine bağlı olarak büyük yatırımlara imkân verir. Büyük sermayeyle tekelleşmelere imkân sağlayarak kârı maksimize eder. Kredi ve faiz ekonomik akışı sağlama aracı olarak da kabul edilir. Birlikte üretimi ve tüketimi harekete geçirir. Sermayesi olmayanlara iş yapma imkânı sağlar. Kredi veren açısından ekonomik bir risk taşımaz. Kredi açan risklere karşı her tedbiri alır, borçluyu garanti vermeye kolaylıkla zorlar. Gelirlerin artmasına ve büyümesine bağlı olarak faizle kredi verenler kurumlaşır. Kredileşme kurumları (bankalar) günümüzde etkin kurumlar olarak karşımıza çıkar. Ekonomik faaliyetler için buna ihtiyaç vardır. Bu durum fiilen gerçekleşmiştir. Geçmişte yasaklanan faiz günümüzde devletler tarafından yasal hale getirilmiştir.

Faizin söz konusu müspet yönleri olmakla beraber birçok menfi sonuçlara da neden olur. Faizi esas alan kapitalist sistemde ortaya çıkan önemli bir sorun işletme........

© Milli Gazete