Grönland, Alaska ve Sibirya’da yaşayan Eskimolar coğrafyanın ağır koşullarına rağmen hayatları ile bütünleşen geleneklerini koruyarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bölgede yaşayanlar güneşin yüzüne pek aşina değildirler ve burada kar adeta toprakla kucaklaşmıştır. Çile ve meşakkati çağrıştıran kar bu insanlar için bir avantaja dönüşmüş ve coğrafyanın mizacına işlemiştir.

Eskimoların yaşadığı bölgede başınızı çevirdiğiniz her noktada kar dağları ile karşılaşırsınız ve kar burada yaşayan insanların dayanaklılığını artırmakla kalmamış, türlü yetenekler de kazandırmıştır. Kimin aklına gelirdi kar parçalarından ev inşa etmek ve karı bir inşaat aracı olarak kullanmak…

Bilindiği üzere bölge halkı hayatlarını bilim ve teknolojinin pek girmediği bir coğrafyada sürdürüyor fakat insanlar bunu bir eksiklik olarak görmüyor, mevcut şartları kullanarak kendi yağları ile kavruluyorlar. Soğuk ülkenin yalnız insanları kar dağları arasında yetişen bitkileri, zengin bir geçim kaynağı olan deniz ürünlerini, avladıkları hayvanları geçim kaynağına dönüştürüyor ve yoksunluk hissetmiyorlar.

Eskimo halkı ihtiyaç olabilecek her şeyi mevcut imkânlarını kullanarak icat ediyorlar… Mesela hayvan kemiklerini işleyip silah yapıyor, kuş tüyünü ipliğe dönüştürüyor, balık yağından mum yapıyor ve kendi medeniyetlerini inşa ediyorlar. Bölgede yaşayan hayvanların derilerini işleyip, özenle hazırladıkları giysileri onları soğuğa karşı koruyor. Avlanmak için dağların eteğine kar kütlelerinden evler inşa edip burada uzan süre kalıyor ve ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hayvan avlıyorlar. Eskimolar hayvanın derisini, yağını, etini, kemiklerini, tüylerini kullanıyor ve hiçbir şeyi zayi etmiyorlar.

Eskimo halkı atalarından devraldıkları kültürel yapıyı koruyarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ancak son yıllarda sömürgeci Batı’nın bölgedeki kaynaklara sahip olmak için harekete geçtiğini görmekteyiz. Batı her zaman olduğu gibi işe halkın hayatı ile bütünleşen kültürel yapılarını bozarak başlıyor ve misyonerleri aracılığıyla köklü bir asimilasyon yapıyor.

Bölgede meşhur olan balina, beyaz ayı, fok ve ren geyiği gibi hayvanların eti, yağı ve derisi sömürgeci Batı’nın iştahını kabartıyor. Ve halk yerel kültüründen uzaklaştırılarak kontrol altında tutuluyor, kaynaklar sömürülüyor. Unutulmuş ve yalnızlığa terk edilmiş olan bölgede şu günlerde Batılı tüccarlar ve misyonerler cirit atıyor ve halk “bize ait” dedikleri kültürel yapıdan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Batı elini attığı her yerde kaosa sebebiyet veriyor ve halkları kimlik karmaşasına sürüklüyor. Nitekim yerel gelenekleri ile bütünleşen ve sahip oldukları ile iktifa eden Eskimolar artık kendilerini farklı dünyalarda hissediyor ve kolay kolay mutlu olamıyorlar. Çünkü ihtiyaçlar her geçen gün artıyor ve hayal ettikleri hayata ulaşamayınca motivasyonları kırılıyor ve direnme kapasitelerini kaybediyorlar.

Varlığını kan ve şiddet üzerine kuran vahşi Batı, Eskimolara silah, mermi, elbise, ayakkabı, battaniye, el feneri ve içki satıyor ve onları zihinsel olarak dönüştürerek yerel kültürlerinden uzaklaştırıyor. Eskiden var olanla iktifa eden bu insanlar artık üretilen ihtiyaçlara ulaşabilmek için bütün enerjisini tüketiyor ve sabır, kanaatkârlık ve şükür gibi değerleri kaybediyorlar… Başta da dediğim gibi Batı’nın ayak bastığı coğrafyalarda şehirler, gelenekler ve asırlık birikimler yıkılıyor ve geride virane şehirler kalıyor. Buna hemen her dönem şahit oluyoruz.

QOSHE - Eski Köye Yeni Adetler Getirdiler - Fatma Tuncer
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eski Köye Yeni Adetler Getirdiler

12 0 1
11.11.2022

Grönland, Alaska ve Sibirya’da yaşayan Eskimolar coğrafyanın ağır koşullarına rağmen hayatları ile bütünleşen geleneklerini koruyarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bölgede yaşayanlar güneşin yüzüne pek aşina değildirler ve burada kar adeta toprakla kucaklaşmıştır. Çile ve meşakkati çağrıştıran kar bu insanlar için bir avantaja dönüşmüş ve coğrafyanın mizacına işlemiştir.

Eskimoların yaşadığı bölgede başınızı çevirdiğiniz her noktada kar dağları ile karşılaşırsınız ve kar burada yaşayan insanların dayanaklılığını artırmakla kalmamış, türlü yetenekler de kazandırmıştır. Kimin aklına gelirdi kar parçalarından ev inşa etmek ve karı bir inşaat aracı olarak kullanmak…

Bilindiği üzere bölge halkı hayatlarını bilim ve teknolojinin pek girmediği bir coğrafyada sürdürüyor fakat insanlar bunu bir eksiklik olarak görmüyor, mevcut şartları kullanarak kendi yağları ile kavruluyorlar. Soğuk ülkenin yalnız insanları kar dağları arasında yetişen bitkileri, zengin bir geçim kaynağı olan deniz ürünlerini, avladıkları hayvanları geçim kaynağına dönüştürüyor ve yoksunluk hissetmiyorlar.

Eskimo halkı ihtiyaç olabilecek her şeyi........

© Milli Gazete


Get it on Google Play