We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fani dünya mı ebedi ahiret mi?

4 0 0
16.06.2022

Sarayımızı yıkmak, çadırda oturmak… Ya da fani olanı ebedi olana tercih etmek…

Aklıselim bir insan, kâşane misali bir sarayı yıkıp yerine çadır kurup orada yaşar mı? Malikânesi olan bir insan orayı bırakıp bir kamp çadırında veya köprü altında yaşamayı tercih eder mi? elbette hayır.

İşte fani olan dünyayı, ebedi olana ahirete tercih etmek, böyle bir şey. Hatta bundan daha da akılsızcadır. Zira çadırın az da olsa saray karşısında bir değeri vardır. Ama dünyanın ahiret karşısında hiçbir değeri yoktur. İşte bunun yüzlerce delilinden sadece birkaçı:

“Dünya hayatının hâli, ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hâli gibidir ki, insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü (o bitkilerle) bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine (her türlü tasarrufa) kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona emrimiz (afetimiz) geliverir de, bunları, sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi, kökünden yolunmuş bir hâle getiririz. İşte düşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.” (Yunus 10/24)

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebut 29/64)

“Eğer dünya, Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.” (Tirmizî, Zühd 13. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 3. Riyaz-us Salihin H. No:478)

“Gerçek........

© Milat


Get it on Google Play