We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MEDENİYET DEĞİŞTİRMEK YAHUT AYDIN SAPMASI

2 1 1
09.08.2021

Batılılı seküler hayat tarzının hızlandığı bu zamanda, millet kimliğimizi ve medeniyet değerlerimizi aşağılayan aydınların yeterli tepki görmemesi ciddî bir tehlike. Medeniyetsiz aydın kültürel saldırılarını süflî bir şekilde sürdürüyor: “Evrim teorisine karşı olmak Cumhuriyetin laiklik ilkesine aykırıdır.” İlk mektepten üniversiteye kadar milli eğitimin ikmal edememiş bu ülkede bu sözün verdiği zararın “boyutlarını” düşünen var mıdır? Evrim Teorisi’ne karşı çıkmak laiklik ilkelerine karşı suç işlemekmiş.

Bu aydın tipinin fikrî ceddini ve filozofik ustalarını Meşrutiyet’ten ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından tanıyoruz. “İçtihad” dergisinin kurucusu ve başyazarı pozitivist Abdullah Cevdet ve agnostik Rıza Tevfik’in fikrî sulbünü sürdüren üçüncü kuşaktır bu aydın tipi. Bu güruhun öncülerinden Abdullah Cevdet’in tam bir asır önce söylediklerini tekrar ediyorlar:

“Darwin’in öğretisinin okutulmasını ‘küfr’ sayan bir ülke hâlâ Ortaçağ döneminde yaşıyor demektir. Böyle bir ülkenin, yirminci yüzyılın dünyasında hayat hakkı olamaz. Sarıklı, sarıksız, ezilmek istemeyen her kafa artık bunu anlamalıdır.”

Medeniyet kimliğini reddeden aydınlar alenen deizmi savunuyorlar ce “Yaradancı” görünüyorlar. Deizm “Yaradancılık”tır. Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen Allah’ın varlığı ve vahyini, dinî kuralları inkâr ederek sadece akılla idrak edilen bir yaradanın olabileceğini kabul eden felsefi görüştür. Peygamberlere ve dinlere ihtiyaç olmadığını, pozitivizmin diğer adı olan “tabiî din” anlayışını benimsemektir. Volter ve Rousseau bu düşüncenin ileri gelenleridir.

AYDINA GÖRE AHLÂKIN TANRIYA VE DÎNE İHTİYACI YOK

Kendi medeniyetinden şüphe modern seküler nesiller için baldıran zehirinden daha tehlikeli olan bu ifadelerin Müslüman Türk ülkesinde serbestçe yazılması hayra alâmet değil. Medeniyet kimliği krizi yaşayan Türkiye’de seküler ve deist neslin çoğalmasından şikâyet edenler “mustağrib” aydınlarla savaşmayı göze almalıdırlar. Binlerce tirajlı gazetelerde yazılan şu cümlelerin ifsad ettiği seküler........

© Maraş Gündem


Get it on Google Play