Actiedrukte op Schiphol, meerdere demonstraties tegen klimaatverwoesting

Filosoof

Mark Rutte bezocht in oktober Israël en de Palestijnse Gebieden. Volgens de kranten probeert hij beide partijen zo gelijkwaardig mogelijk te behandelen. Dit is onwaar.

Maar eerst de premissen. Ten eerste hebben de Palestijnen het recht op zelfbeschikking, dus het recht op Gaza en het gebied tussen Jordaan en de Groene Lijn (de Westbank). Ten tweede is de Westbank bezet. De nederzettingen daar zijn illegaal en oorlogsmisdaden. De Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties noemde de vestiging van kolonisten en demografische veranderingen in bezet gebied een uitzonderlijk zware oorlogsmisdaad: ‘In ernst met genocide te vergelijken.’ Het Internationaal Strafhof onderzoekt de nederzettingen als mogelijke oorlogsmisdaad. De Nederlandse wet zegt: ‘Het overbrengen van burgerbevolking naar bezet gebied … wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren.’ Als Rutte nederzettingen zou bouwen, zou hij mogelijk levenslange gevangenis krijgen.

Door de Israëlische schendingen hebben alle landen drie juridische plichten:

1. Israël NIET helpen bezet gebied te annexeren.
2. Zorgen dat Israël humanitair recht respecteert.
3. Palestijnen helpen hun zelfbeschikkingsrecht te vervullen.

Al in 2013 concludeerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken: "Indien Israël onverhoopt niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden, ontkomt de internationale gemeenschap er niet aan op woorden van protest ook daden te laten volgen. Aan aanhoudende schendingen van het internationale recht en bindende uitspraken van de Veiligheidsraad moeten consequenties worden verbonden. Voor de Europese Unie zou dat een beperking of bevriezing van haar betrekkingen met Israël kunnen betekenen en, als uitvloeisel van internationale juridische verplichtingen, het afkondigen van een verbod op importen van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden."

Hetzelfde hebben dertien hoogleraren volkenrecht geschreven in een brief aan de regering in 2013: "De Nederlandse regering is volkenrechtelijk verplicht om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Palestijns recht op zelfbeschikking en het Israëlische nederzettingenbeleid niet te faciliteren. In dat kader behoort de regering vóóraf het beperkt territoriaal bereik van het Nederlands-Israëlisch samenwerkingsforum conform het internationaal recht te definiëren en te expliciteren."

André Nollkaemper, de juridisch adviseur van Nederland en decaan van Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij UVA, stelde onlangs in het NRC voor om het EU-Associatieverdrag en de militaire samenwerking met Israël op te schorten en de Palestijnse staat te erkennen.

In plaats van te zorgen dat Nederland haar plichten vervult, wil Rutte minder VN-resoluties voor de rechten van de Palestijnen. En op bezoek in Israël netwerkte hij met bedrijven die in de illegale Israëlische nederzettingen investeren, zoals Netafim. Wat is de beste verklaring voor zijn overtredingen? In 2010 sprak Rutte op een symposium van het CIDI over zijn ‘zeer goede vriend’ John Manheim. Manheim was ‘jarenlang voorzitter van de buitenlandcommissie van de VVD en 24 jaar actief betrokken bij CIDI, als bestuurslid en daarna als voorzitter.’

Rutte vertelde ook over zijn reis met Manheim naar Israël waar hij dezelfde propagandatour volgde als alle CIDI-reizen voor politici, journalisten en anderen. De reis brainwashte Rutte: "Dankzij jou heb ik ook met die bril naar Israël kunnen kijken… en als ik door jouw ogen naar Israël kijk, dan is dat land in de eerste plaats een democratische staat, de enige echt democratische staat in die hele regio. Israël heeft bovendien te maken met buren die het land bijna zonder uitzondering geen goeds wensen." Rutte’s speech lijkt een knip-en-plakwerk uit propagandahandboeken van de Israël-lobby.

Uit het citaat moeten we twee dingen onthouden. Ten eerste Rutte herhaalt de sociaal darwinistische drogreden dat Israël democratisch zou zijn. Deze drogreden manipuleert de lezer automatisch in het geloven dat Israël superieur is en daardoor het recht op het territorium van de Palestijnen zou hebben. Deze drogreden brainwashte ook Wopke Hoekstra.

Ten tweede bekent Rutte dat hij het conflict door de ogen van CIDI ziet. Dit is corruptie. Rutte lapt onze juridische plichten aan zijn laars om zijn zeer goede vriend een gunst te doen. Daarmee maakt hij ons medeplichtig aan alle Israëlische oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.

Meer over:

QOSHE - Mark Rutte is wel degelijk partijdig in kwestie Palestina - Mihai Martoiu Ticu
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mark Rutte is wel degelijk partijdig in kwestie Palestina

8 13 4
05.11.2022

Actiedrukte op Schiphol, meerdere demonstraties tegen klimaatverwoesting

Filosoof

Mark Rutte bezocht in oktober Israël en de Palestijnse Gebieden. Volgens de kranten probeert hij beide partijen zo gelijkwaardig mogelijk te behandelen. Dit is onwaar.

Maar eerst de premissen. Ten eerste hebben de Palestijnen het recht op zelfbeschikking, dus het recht op Gaza en het gebied tussen Jordaan en de Groene Lijn (de Westbank). Ten tweede is de Westbank bezet. De nederzettingen daar zijn illegaal en oorlogsmisdaden. De Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties noemde de vestiging van kolonisten en demografische veranderingen in bezet gebied een uitzonderlijk zware oorlogsmisdaad: ‘In ernst met genocide te vergelijken.’ Het Internationaal Strafhof onderzoekt de nederzettingen als mogelijke oorlogsmisdaad. De Nederlandse wet zegt: ‘Het overbrengen van burgerbevolking naar bezet gebied … wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren.’ Als Rutte nederzettingen zou bouwen, zou hij mogelijk levenslange gevangenis krijgen.

Door de Israëlische schendingen hebben alle landen drie juridische........

© Joop


Get it on Google Play