We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Denetim sözleşmelerinde bağımsızlık-1

1 0 0
13.12.2020

Kişisel çıkar tehdidi, finansal veya diğer bir tür çıkarın, denetçinin yargısını veya davranışını uygunsuz şekilde etkilemesi tehdididir. Bu tehditlerin bağımsızlığa etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır.

Denetçiler uygulamada çeşitli şekillerde kişisel çıkar tehdidi oluşturabilecek durum ve ilişkiler ile karşılaşmaktadırlar. Bu sebepten bağımsızlık olgusu eleştirilerin odağında yer almaya başlamıştır.

Özellikle artan iş baskıları denetimin fonksiyonlarını yeniden tanımlamış ve denetim firması ile müşteri işletme arasındaki ilişkileri de etkilemiştir. Artık ilişkiler klasik denetim anlayışının gerektirdiği ile sınırlı kalmamakta, denetim firmasının müşteriye risk yönetimi, iç denetim, stratejik yönetim danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı, yatırım danışmanlığı gibi geniş çaplı hizmetler sağlamasıyla daha da karmaşıklaşmaktadır. Bu noktada denetim firması ile müşteri işletme arasındaki ilişkilerin düzeyi karşılıklı çıkar elde etme olgusu temelinde bağımsızlık açısından yeniden sorgulanmaktadır.

Artan rekabet ve diğer güvence dışı hizmetlerin sunumu gibi gereklilikler doğrultusunda kişisel çıkar tehdidi oluşturabilecek durumlardan ücret konusu yazımızda kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.

Denetim faaliyetleri açısından uygulamada ücret iki şekilde oluşmaktadır.........

© Hürses


Get it on Google Play