Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpenhet og mulighet for innsyn er et viktig premiss for et liberalt demokrati og for ytringsfrihet. Det er også helt grunnleggende for tilliten til det politiske system, i tillegg til å være et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon.

Innbyggerundersøkelsen 2024 viste at nordmenns tillit til politikere går ned. Et av tiltakene som kan gjøres for å styrke tilliten er å sikre mer åpenhet gjennom å innføre et lobbyregister, også kalt åpenhetsregister.

I 2017 fikk Venstre, etter forslag fra May Britt Vihovde, flertall i bystyret for å innføre lobbyregister i Haugesund kommune. Administrasjonen la dette vekk i ettertid med henvisning til at statsforvalteren hadde stilt spørsmål ved lovligheten av tilsvarende register i Trondheim kommune. I 2022 laget KS en juridisk utredning om hvordan kommuner kan innføre et åpenhetsregister innenfor lovens rammer.

Vi har klare og omfattende regler for offentlighet og innsyn i forvaltningen. Til grunn for disse reglene ligger at innbyggerne i all hovedsak skal ha tilgang til den informasjon som forvaltningen og politiske organer har, og at denne informasjonen ikke er den enkelte saksbehandlers eller folkevalgtes eiendom. Dette er et viktig regelverk, men at regelverket ikke går langt nok i å ivareta åpenhet og innsyn når det kommer til ulike former for lobbyvirksomhet. Større åpenhet rundt politiske påvirkningsprosesser vil bidra til at innbyggerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Møter mellom politikere og lobbyister er helt legitimt, enten det gjelder et FAU, en bedrift eller et idrettslag. Gjennom å bidra med sin kunnskap og sine innfallsvinkler til aktuelle politiske saker kan lobbyister være en viktig demokratisk kilde til supplerende informasjon ut over det som opplyses i saksdokumenter. Et godt samspill mellom beslutningstakerne og dem beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati.

På en annen side er det politiske systemet under stadig økende press fra sterke profesjonsinteresser, ulike former for organiserte særinteresser og maktkonsentrasjon i næringslivet. Utstrakt lobbyisme vil gi størst påvirkningskraft til økonomisk sterke og velorganiserte særinteresser på bekostning av andre. Dette er uheldig sett fra et demokratisk ståsted. Det vil være svært uheldig dersom bestemte aktører i et marked eller en bransje skaffer seg fordeler gjennom lukket kontakt.

Åpenhet er vårt viktigste forsvar mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon. Habilitessakene vi har sett på Stortinget rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Norge er kjent for å ha lav korrupsjon og høy tillit til embetsverket. Det er dessverre slik at det nå er synkende tillit i befolkningen til politikere og embetsverket. Dette er en utvikling som må stanses. Derfor er det på tide at vi får et lobbyregister/åpenhetsregister i Haugesund.

Åpenhet og mulighet for innsyn er et viktig premiss for et liberalt demokrati og for ytringsfrihet. Det er også helt grunnleggende for tilliten til det politiske system, i tillegg til å være et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon.

Innbyggerundersøkelsen 2024 viste at nordmenns tillit til politikere går ned. Et av tiltakene som kan gjøres for å styrke tilliten er å sikre mer åpenhet gjennom å innføre et lobbyregister, også kalt åpenhetsregister.

I 2017 fikk Venstre, etter forslag fra May Britt Vihovde, flertall i bystyret for å innføre lobbyregister i Haugesund kommune. Administrasjonen la dette vekk i ettertid med henvisning til at statsforvalteren hadde stilt spørsmål ved lovligheten av tilsvarende register i Trondheim kommune. I 2022 laget KS en juridisk utredning om hvordan kommuner kan innføre et åpenhetsregister innenfor lovens rammer.

Vi har klare og omfattende regler for offentlighet og innsyn i forvaltningen. Til grunn for disse reglene ligger at innbyggerne i all hovedsak skal ha tilgang til den informasjon som forvaltningen og politiske organer har, og at denne informasjonen ikke er den enkelte saksbehandlers eller folkevalgtes eiendom. Dette er et viktig regelverk, men at regelverket ikke går langt nok i å ivareta åpenhet og innsyn når det kommer til ulike former for lobbyvirksomhet. Større åpenhet rundt politiske påvirkningsprosesser vil bidra til at innbyggerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Møter mellom politikere og lobbyister er helt legitimt, enten det gjelder et FAU, en bedrift eller et idrettslag. Gjennom å bidra med sin kunnskap og sine innfallsvinkler til aktuelle politiske saker kan lobbyister være en viktig demokratisk kilde til supplerende informasjon ut over det som opplyses i saksdokumenter. Et godt samspill mellom beslutningstakerne og dem beslutningene angår, er viktig i et levende demokrati.

På en annen side er det politiske systemet under stadig økende press fra sterke profesjonsinteresser, ulike former for organiserte særinteresser og maktkonsentrasjon i næringslivet. Utstrakt lobbyisme vil gi størst påvirkningskraft til økonomisk sterke og velorganiserte særinteresser på bekostning av andre. Dette er uheldig sett fra et demokratisk ståsted. Det vil være svært uheldig dersom bestemte aktører i et marked eller en bransje skaffer seg fordeler gjennom lukket kontakt.

Åpenhet er vårt viktigste forsvar mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon. Habilitessakene vi har sett på Stortinget rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Norge er kjent for å ha lav korrupsjon og høy tillit til embetsverket. Det er dessverre slik at det nå er synkende tillit i befolkningen til politikere og embetsverket. Dette er en utvikling som må stanses. Derfor er det på tide at vi får et lobbyregister/åpenhetsregister i Haugesund.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Åpenhet styrker demokratiet - Mette Lothe Og Bjørn Gunnar Husby
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Åpenhet styrker demokratiet

51 0
16.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpenhet og mulighet for innsyn er et viktig premiss for et liberalt demokrati og for ytringsfrihet. Det er også helt grunnleggende for tilliten til det politiske system, i tillegg til å være et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon.

Innbyggerundersøkelsen 2024 viste at nordmenns tillit til politikere går ned. Et av tiltakene som kan gjøres for å styrke tilliten er å sikre mer åpenhet gjennom å innføre et lobbyregister, også kalt åpenhetsregister.

I 2017 fikk Venstre, etter forslag fra May Britt Vihovde, flertall i bystyret for å innføre lobbyregister i Haugesund kommune. Administrasjonen la dette vekk i ettertid med henvisning til at statsforvalteren hadde stilt spørsmål ved lovligheten av tilsvarende register i Trondheim kommune. I 2022 laget KS en juridisk utredning om hvordan kommuner kan innføre et åpenhetsregister innenfor lovens rammer.

Vi har klare og omfattende regler for offentlighet og innsyn i forvaltningen. Til grunn for disse reglene ligger at innbyggerne i all hovedsak skal ha tilgang til den informasjon som forvaltningen og politiske organer har, og at denne informasjonen ikke er den enkelte saksbehandlers eller folkevalgtes eiendom. Dette er et viktig regelverk, men at regelverket ikke går langt nok i å ivareta åpenhet og innsyn når det kommer til ulike former for lobbyvirksomhet. Større åpenhet rundt politiske påvirkningsprosesser vil bidra til at........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play