Skrevet av: Frode Bygdnes, på vegne av Palestinakomiteen Midtre Hålogaland.

Nammo selger rakettmotorer til våpen som brukes i Gaza. Nammo er hovedleverandør av 25 mm ammunisjon som Israel bruker. Nammo solgte ammunisjon fra sin spanske fabrikk direkte til Israel. Nammo solgte M72-missil fra sin fabrikk i Arizona til Israel. Disse våpnene brukes nå til å drepe palestinerne. Etter Haag-domstolen definisjon er vi derfor delaktig i folkemord.

Amerikansk imperialisme har lenge tjent på krig i Midtøsten. Først og fremst har USA gitt sin bistand til staten Israel, men norsk imperialisme følger USA og tjener stort på krigen. I stedet for å stoppe våpenleveranser, ordner regjeringa milliardkontrakter til Kongsberggruppen og Nammo for å øke produksjonen av våpen og ammunisjon.

Riktignok har Nammo et sjølstendig ansvar for å hindre at leveransene ikke går til krigsforbrytelser. Men siden den norske regjeringa ikke stopper dette, er de og skyldig i den nedslaktinga av mennesker som pågår i Gaza. Drapene på sivile må stoppes. Det gjøres ikke i ord, men kun ved å nekte Israel våpen.

Norge er medskyldig om vi ikke innfører forbud mot salg av våpen til Israel, dvs. våpenembargo. Det som skjer nå i Rafah viser at det heller ikke er nok. Vi må innføre økonomiske sanksjoner, boikott og politiske tiltak mot staten Israel. Det er dobbeltmoral å godta at Israel får delta i MGP og at en sender Israel sitt reklameinnslag.

Nå står det stridsvogner inne mellom teltene i flyktningleirer og 1,4 million mennesker tvangsflyttes. Godt over 30 tusen mennesker, mest kvinner og barn, er drept bare i denne konflikten i Gaza. Det er ikke bare et angrep på Palestinerne, det er en forbrytelse mot menneskeheten. Det er et angrep på menneskeverdet. Denne standarden gjør også våre liv utrygge. Våre politikere som godtar Israels folkemord, undergraver menneskeverdet.

Palestinakomiteen i Midt Hålogaland, Narvik, Vesterålen og Harstad er rystet over regjeringas manglende vilje til å innføre sanksjoner.

QOSHE - Norge – en passiv krigsprofitør - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Norge – en passiv krigsprofitør

24 0
10.05.2024

Skrevet av: Frode Bygdnes, på vegne av Palestinakomiteen Midtre Hålogaland.

Nammo selger rakettmotorer til våpen som brukes i Gaza. Nammo er hovedleverandør av 25 mm ammunisjon som Israel bruker. Nammo solgte ammunisjon fra sin spanske fabrikk direkte til Israel. Nammo solgte M72-missil fra sin fabrikk i Arizona til Israel. Disse våpnene brukes nå til å drepe palestinerne. Etter Haag-domstolen definisjon er vi derfor delaktig i folkemord.

Amerikansk imperialisme har lenge tjent på........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play