Skrevet av Eivind Stene, gruppeleder Harstad FrP

I Harstad Tidende den 26. april benyttet Edvin Eriksen fra SV anledningen til å kommenter FrPs landsmøte. Han kan neppe ha hørt mye eller fulgt godt med når han påtar seg rollen som referent for leserne.

Problembeskrivelsen i norsk skole er dessverre ikke lystig lesning. Det mangler ressurser, det er utagering, vold, trusler, og mange lærer vil ikke lengre være lærere. Dette er også gjeldende for Harstadskolen, selv med Edvin Eriksen ved spakene som utvalgsleder for oppvekst gjennom en årrekke.

Mange vil nok hevde at dagens skole er et produkt av SVs mangeårige påvirkning og politiske kjepphester. Enhetsskolen, en for alle - alle for en. Samme opplegg og samme medisin, uansett evne eller adferd. Ansvaret for den enkeltes oppførsel kan tilskrives alle rundt, men aldri den det gjelder.

På FrPs landsmøte ble det sagt at vi må begynne å ta inn over oss at elever er like forskjellig som folk flest. En skole hvor alle presses gjennom den samme formen er utdatert og umoderne. Fasiten på denne tankegangen har vi nå fått.

Det handler ikke om å straffe enkeltelever, men i noen tilfeller må hensynet til de 20-30 andre elevene som er i klasserommet gå foran. De er på skolen for å lære. Tiden som er tilgjengelig for disse, er ganske marginal i mange klasserom.

Det handler heller ikke om å opprette egne spesialklasser, eller «forbryterskoler» som Eriksen sier, men å sørge for at elvene oppnår mestring på skolen. Dersom noen i stort bare opplever nederlag på skolen fordi de ikke henger med eller ikke er så skoleflinke, burde det være mulig med et annet opplegg. Det å ikke forstå og ikke få noe utbytte på skolen skaper mye uro.

Det snakkes mye om mer praktisk rettet undervisning som et ledd i denne tankegangen. Her er det rom for forbedring og utvikling.

Det kan heller ikke være slik at det er ubegrenset rom for dårlig adferd i skolen. Ved vold, trusler og mobbing må det tiltak til som faktisk gjør noe med disse problemene. Handlinger må medføre konsekvenser. Det er forskjell på sosiale utfordringer og utøving av verbal og fysisk vold. Det viktig å huske på at dårlig adferd kan læres bort like godt som god adferd. I noen tilfeller kan det kanskje dessverre være slik at det beste for fellesskapet er at enkelte ikke er i et såkalt vanlig klasserom, delvis eller helt.

Det kan ikke være noen tvil om at det er læreren som er sjefen i klasserommet, ikke Per, Pål, mamma eller pappa. Et klasserom hvor ro og orden er gjeldende, og rammene er tydelige, er også et klasserom hvor det er gode vilkår for å lære noe. For alle.

På bakgrunn av problembeskrivelsen i norsk skole som råder om dagen, burde man vri på Eriksens utsagn: SVs skolepolitikk har vært innført og prøvd, og den har ikke fungert. At vi ikke kan fortsette som før har FrP forstått, og vi tar problemene i skolen på alvor.

FrP er nå godt på vei inn prosessen med å utarbeide nytt program, og i samarbeid med lærere, foreldre og elver skal vi utforme morgendagens skolepolitikk.

QOSHE - «Handler ikke om å straffe enkeltelever, men noen ganger må hensynet til de andre elevene i klasserommet gå foran» - Harstad Tidende
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Handler ikke om å straffe enkeltelever, men noen ganger må hensynet til de andre elevene i klasserommet gå foran»

42 0
06.05.2024

Skrevet av Eivind Stene, gruppeleder Harstad FrP

I Harstad Tidende den 26. april benyttet Edvin Eriksen fra SV anledningen til å kommenter FrPs landsmøte. Han kan neppe ha hørt mye eller fulgt godt med når han påtar seg rollen som referent for leserne.

Problembeskrivelsen i norsk skole er dessverre ikke lystig lesning. Det mangler ressurser, det er utagering, vold, trusler, og mange lærer vil ikke lengre være lærere. Dette er også gjeldende for Harstadskolen, selv med Edvin Eriksen ved spakene som utvalgsleder for oppvekst gjennom en årrekke.

Mange vil nok hevde at dagens skole er et produkt av SVs mangeårige påvirkning og politiske kjepphester. Enhetsskolen, en for alle - alle for en. Samme opplegg og samme medisin, uansett evne........

© Harstad Tidende


Get it on Google Play