Ülkemizde peş peşe yaşanan depremlerin ardından, 2012 yılında çıkarılan kentsel dönüşüm düzenlemesi ardından 6 Şubat depremleri de dikkate alınarak yeni kentsel dönüşüm yasası yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından , 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağı kaldırılması ve afetzedelerin en kısa sürede evlerine kavuşmalarını sağlamak için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi başlatıldı.
Yerinde dönüşüm projesi, mevcut bir binanın veya yapı kompleksinin enerji verimliliğini artırmak, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yapılacak yenileme çalışmalarını da kapsıyor.
Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayacak proje kapsamında 5 ilin 22 noktasında açıldı.
Yerinde Dönüşüm Projesi ile vatandaşlarımız, Bakanlıkca belirlenen standartlar çerçevesinde ve tüm aşamaları Bakanlık denetimlerinde olacak şekilde kendi yapılarının yerinde dönüşümünü gerçekleştirebilecek.
Yerinde dönüşüm projelerinin maliyeti önemli bir faktör.
Proje için gerekli olan malzemeler, işçilik maliyetleri ve diğer masraflar dikkate alınıyor.
Ayrıca, projenin getireceği potansiyel enerji tasarrufu ve geri dönüş süresi de hesaplanıyor.
Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlar kendi yapılarını yapabilecek.
Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalana bilecek.
Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.
Müteahhitler ve arsa sahiplerinin destek olmak için Bakanlık bu projeyi uygulamaya koydu.
17 Temmuz’dan itibaren projeye için başvurular alınmaya başlanıldı.
Yerinde Dönüşüm projesinde yapısını kendi yapmak isteyenlere bakanlığın öngördüğü şartlarda destek verilecek.
"Konutlarda 100 metrekare brüt için 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi. 100 metre kareden büyükse kredi miktarı 700 bin lira, 150 metrekareden de büyükse 800 bin liraya kadar kredi veriliyor.
İş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250 liradan başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi veriliyor.
Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak.
Binalar yapılırken dikkate edileçek noktalar ise;
Fay hatlarının /kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.
Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaştırmaya izin verilmeyecek.
Dere yataklarında imara izin verilmeyecek.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Yerinde Dönüşüm Projesi” hayata geçirildi.“Yerinde Dönüşüm Projesi” kapsamında binaların zemin+4 kat olacak şekilde yapılması kararlaştırıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Elazığ’da “Yerinde Dönüşüm Projesindeki yapılar için daha önce açıklanan zemin + 4 olan kat sınırlandırmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ için zemin +7 olarak güncellendi.
Yapının bulunduğu yerdeki Belediye veya Özel idare tarafından belirlenen imar kat sınırlandırmasına uygun olmak kaydıyla yapısı 2023 yılında yaşadığımız afet sonrası yıkık, acil yıkım, ağır veya orta hasar olarak hasar tespiti yapılan yapılar için daha önce yerinde dönüşüm yasası kapsamında açıklanan zemin+4 kat uygulaması Elâzığ ili özelinde zemin +7 kat olarak değiştirilmiştir” denildi.
Türkiye Verileri, Türkiye’deki illerin bina kat sayısı ortalamalarını açıkladı.
Verilere göre Elazığ’ın bina kat sayısı ortalaması 4,3 olarak açıklandı. Bina kat sayısı ortalaması en yüksek il 8,2 ile Kayseri olurken en düşük il 2,1 ile Ardahan oldu.
Geçmişte yaşanan depremlere rağmen şehirlerimiz inşa edilirken doğal afet riskleri göz önüne alınmadığını gördük.
Gerek son yıllarda yaşanan depremler, gerekse yeni çıkartılan yasalar göz önüne alınarak şehirlerimizi ve yerleşim yerlerini inşa ederiz.
Eğer bireysel menfaatleri göz önüne alıp,toplumsal çıkarları ikinci plana atarsak yaşanmış açıların tekrar yaşaması kaçınılmaz olur.
Ben böyle düşünüyorum.
Ya siz?

QOSHE - YERİNDE DÖNÜŞÜM ROJESİ - Av. Aziz Dinç
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

YERİNDE DÖNÜŞÜM ROJESİ

10 1
21.01.2024


Ülkemizde peş peşe yaşanan depremlerin ardından, 2012 yılında çıkarılan kentsel dönüşüm düzenlemesi ardından 6 Şubat depremleri de dikkate alınarak yeni kentsel dönüşüm yasası yürürlüğe girdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından , 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağı kaldırılması ve afetzedelerin en kısa sürede evlerine kavuşmalarını sağlamak için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi başlatıldı.
Yerinde dönüşüm projesi, mevcut bir binanın veya yapı kompleksinin enerji verimliliğini artırmak, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yapılacak yenileme çalışmalarını da kapsıyor.
Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayacak proje kapsamında 5 ilin 22 noktasında açıldı.
Yerinde Dönüşüm Projesi ile vatandaşlarımız, Bakanlıkca belirlenen standartlar çerçevesinde ve tüm aşamaları Bakanlık denetimlerinde olacak şekilde kendi yapılarının yerinde dönüşümünü gerçekleştirebilecek.
Yerinde dönüşüm projelerinin maliyeti önemli bir faktör.
Proje için gerekli olan malzemeler, işçilik maliyetleri ve diğer masraflar dikkate alınıyor.
Ayrıca, projenin getireceği potansiyel enerji tasarrufu ve geri dönüş süresi de hesaplanıyor.
Yerinde Dönüşüm projesiyle........

© Günışığı Gazetesi


Get it on Google Play